Leesmenu 21 september

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begintDe Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 21 september.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 21 september – Dagtekst

Na de straf…

27 De Heer zei:
‘Wees niet bang, mijn volk,
heb geen angst, Israël;
ik bevrijd je uit dat verre land,
je kinderen zullen geen gevangenen zijn.
Israël zal wonen in eigen land,
veilig, ongestoord, niet opgejaagd.
28 Wees niet bang, mijn volk,
ik blijf bij je,
dat beloof ik.
Maar vernietigen zal ik al die volken
waaronder ik je verspreid heb.
Jullie zal ik niet te gronde richten,
wel terechtwijzen,
ik kan Israël niet vrijuit laten gaan.’

Morgengebed:  Jeremia  46: 27-28

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999.

God blijft niet voor eeuwig boos op zijn volk

Wat allerlei grootmachten ook plannen en uitvoeren: het is God die uiteindelijk de regie houdt en bepaald wanneer en tot hoe lang ze de macht hebben  om Zijn oordelen uit te voeren over zijn volk. Dat is een geweldige troost voor een ieder van het volk Israël die het geloof in Hem niet vaarwel hadden gezegd . Want zij worden immers  in de ellende van het hele volk meegesleurd.  Net als Jeremia. Maar zelfs voor de volken rondom Israël heeft G0d nog mooie plannen….

©Elise G. Lengkeek

 

 

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.