Leesmenu 22 april

Liefhebben: de beste investering in je leven 

‘Als iemand over voldoende middelen beschikt, maar zijn hart sluit voor zijn broeder die hij gebrek ziet lijden, hoe kan Gods liefde dan in hem blijven? Kinderen, we moeten niet liefhebben met mooie woorden, maar waarachtig liefhebben met daden.’

 1 Johannes 3 verzen 16 en 17

De apostel Johannes windt er geen doekjes om: liefhebben is geen vrijblijvende liefhebberij voor wie in Jezus Christus gelooft. Christus heeft ons in zijn tijd op aarde op het hart gedrukt elkaar lief te hebben.

Want  de liefde voor God en je naaste helpt je de wet te vervullen. Die liefde opent je de ogen voor de zuivere bedoeling van elke leefregel van God. Om jou en anderen te beschermen tegen de invloed en de consequenties van boosaardig en leugenachtig gedrag.  Waarom? Dat lees je hier morgen…

©Elise G. Lengkeek

De Bijbeltekst in dit fragment is ontleend aan de Groot Nieuws  Bijbel met deuteroconieke  boeken, Katholieke Bijbelstichting 1999

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.