Leesmenu 22 augustus

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor vandaag vind je in Leesmenu 22 augustus.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 22 augustus

Welk voordeel?

12 Ik zag iets vreselijks: iemand spaarde al zijn geld op, maar dat werd zijn ongeluk. 13 Door tegenslag raakte hij alles kwijt; hij kon zijn zoon niets nalaten. 14 Zo naakt als hij werd geboren, zo berooid werd hij begraven. Niets kon hij nalaten. 15 Kwalijk is dat toch: juist zoals hij gekomen was, moest hij weer gaan. Wat heeft hij dan bereikt? Hij heeft gezwoegd voor niets. 16 Het was maar een triest bestaan, een en al verdriet, ziekte en ergernis.

17 Toch heb ik iets goeds ontdekt. Het is fijn om tijdens het korte leven dat God ons geeft, te eten en te drinken en te genieten van de dingen waarvoor je hebt gezwoegd. Daar heeft een mens recht op.

Avondgebed Prediker 5 verzen 12-17

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel, (herziene editie 1996). © 1996 Nederlands Bijbelgenootschap en Katholieke Bijbelstichting

Oorzaken van verbittering en teleurstelling

Waarom raakt de ene mens gedurende zijn leven zo verbitterd en teleurgesteld, dat hij wenste niet geboren te zijn (zoals Job in het boek Job bijvoorbeeld) en kan een ander zich elke dag opnieuw verheugen in de zegen en rijkdom die hij heeft ontvangen? Prediker beschrijft in hoofdstuk 4 en 5 de belangrijkste oorzaken.

Zowel armoede als rijkdom zijn leeg

Allerlei misstanden in de politiek, op de werkvloer, in sociale relaties en gebrek kunnen ons deprimeren en bedroeft maken over het leven dat we leven. Of hoogmoedig en overmoedig wanneer we overvloed ervaren. Prediker relativeert zowel het een als het ander. Armoede helpt een mens niet, maar ook rijkdom is leeg.

Welk voordeel?

Hoe triest is het wanneer een rijk mens niet in staat is te genieten, stelt Prediker. Wat heeft een mens eraan te zwoegen voor zijn dagelijks brood als hij de tijd of gezondheid niet heeft ervan te genieten? En welk voordeel heeft een mens die zijn hart richt op God boven wie zich niets van Hem aantrekt?

Prediker ziet daar wél een lichtpunt: wie God zoekt, beleeft zijn geluk in alles wat hem toevalt als gave van Hem.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

 

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.