Leesmenu 22 januari

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 22  januari.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 22 januari  – Dagtekst

De broers herkennen Jozef niet

6 Jozef had de leiding in Egypte. Bij hem moest iedereen graan kopen. Toen zijn broers bij hem kwamen, maakten ze een diepe buiging voor hem. 7-8 Jozef herkende zijn broers meteen toen hij ze zag. Maar hij deed alsof ze vreemden waren. Hij vroeg streng: ‘Waar komen jullie vandaan?’ De broers herkenden Jozef niet. Ze zeiden: ‘Uit Kanaän. We komen graan kopen.’
9 Jozef dacht aan wat hij vroeger over zijn broers gedroomd had. Hij zei: ‘Jullie zijn spionnen! Jullie komen kijken waar je Egypte kunt aanvallen.’ 10 De broers zeiden: ‘Nee, heer! We komen alleen maar graan kopen. 11 We zijn allemaal broers van elkaar. We zijn eerlijke mensen, geen spionnen.’
12 ‘Dat geloof ik niet,’ zei Jozef. ‘Jullie komen kijken waar je het land kunt aanvallen.’ 13 Toen zeiden de broers: ‘We waren thuis met twaalf broers. Maar de jongste is bij onze vader in Kanaän gebleven en één broer leeft niet meer.’

Morgengebed: Genesis 42: 6-12

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Jozef ‘uit de weg geruimd’

Er is veel gebeurd sinds Jozef ‘uit de weg is geruimd’ door zijn broers, toen hij op verzoek van zijn vader ze ging opzoeken in de woestijn bij hun kudden. Ze hadden allerlei plannen geopperd om af te komen van hun een na jongste broer Jozef:kind van Jacobs lievelingsvrouw Rachel en zelf ook het lievelingetje van zijn vader Jacob. Sommigen hadden hem het liefst vermoord. Anderen lieten hem in een put achter om uit zichzelf te sterven. Maar  ten slotte werd hij als slaaf verkocht aan Egyptenaren op doorreis.

Een droom die werkelijkheid wordt

Niemand van die jongens, incluis Jozef zelf, heeft er enig vermoeden van wat de gevolgen van deze lafhartige daad zullen zijn. En al helemaal niet hoe God de wraakactie van de broers gebruikt om Jozef naar Egypte te sturen. Zijn rechtschapenheid en wijsheid onder Gods zegen brengen hem zelfs tot in het paleis van de farao. Hij wordt onderkoning en krijgt de leiding over alle voedselvoorraden in Egypte. De honger in Kanaän is ondertussen zo erg, dat Jacob de broers naar Egypte stuurt.

Op het moment dat de broers voor Jozefs troon verschijnen en zich voor hem buigen, herinnert hij zich in een flits die merkwaardige droom…

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter