Leesmenu 22 juni

Koning Asa’s gebed

10 Toen riep Asa de Heer, zijn God, te hulp en zei: ‘Heer, onze God, alleen u kunt de zwakken helpen in hun strijd tegen de machtigen. Help ons, want wij steunen op u; in vertrouwen op u zijn wij tegen deze overmacht opgerukt. U bent onze God, Heer! Laat u niet door sterfelijke mensen in het nauw drijven!’ 11 Toen versloeg de Heer de Nubiërs: ze leden tegen Asa en Juda de nederlaag en gingen op de vlucht.

Morgengebed: 2 Kronieken 14 verzen 10-11

Leesmenu 22 juni – Koning Asa’s gebed

Het is oorlog geweest tussen Israel en Juda. Tussen Jerobeam en Abia, de zoon van Rechabeam. Abia heeft maar 3 jaar in het koningszadel gezeten, maar hij zette Jerebeam betaald wat die zijn vader had aangedaan. En omdat Abia en zijn Judese onderdanen op God vertrouwen, verslaan het veel machtiger leger van de Israëlieten.

Een trieste toestand wanneer een volk onder twee koningen tegen zichzelf verdeeld is geraakt!  Die scheuring van het rijk  is vanwege Salomo’s ontrouw aan God voorzegd door de profeet. Nu ervaren de Israëlieten en de Judeërs de bittere werkelijkheid van die  tweedeling.

 Gods zegen

Abia’s zoon Asa, kiest net als zijn vader, voor een leven onder Gods geboden en bescherming. God zegent hem: er is eindelijk geen oorlog meer. En als dan Koning Zerach van Nubië het in zijn hoofd haalt om Juda aan te vallen vertrouwd Asa niet op zijn eigen wijsheid, maar vraag hij de God van zijn vaderen om hulp. En krijgt die royaal…

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999

©Elise G.Lengkeek

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

 

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.