Leesmenu 22 november

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 22 november.

Klik op het Bijbelgedeelte bij elk gebed in het leesmenu en je kunt het meteen lezen in een nieuw venster. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu-scherm.

Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion  een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 22 november – Dagtekst

Jeruzalem:centrum van de nieuwe wereld

10-14 Filemon, mijn vraag aan jou gaat over Onesimus, de slaaf die bij jou weggelopen is. Hij is christen geworden, en ik houd van hem alsof hij mijn eigen kind is. Dat is allemaal gebeurd terwijl ik in de gevangenis zat vanwege het goede nieuws.
Een tijdlang heb jij helemaal niets aan Onesimus gehad. Maar nu kan hij heel nuttig voor je zijn, net zoals hij dat voor mij geweest is. Ik houd veel van hem, toch stuur ik hem naar jou terug.
Het liefst had ik hem hier gehouden, om voor mij te zorgen in de gevangenis. Dan had hij mij namens jou kunnen helpen. Maar het zou niet goed zijn als jij daar niets van wist. Want als je mij wilt helpen, moet je daar zelf voor kiezen. Alleen dan doe je echt iets goeds. Daarom stuur ik Onesimus nu naar je terug.15 Je hebt je slaaf een tijdlang moeten missen. Maar misschien was dat juist goed. Want nu krijg je hem voor eeuwig terug! 16 En je krijgt hem niet terug als slaaf, maar als iemand die veel meer is dan je slaaf. Hij is nu je vriend, iemand die net als jij in Jezus Christus gelooft. Hij is hier voor mij een echte vriend, als mens en als christen. Dan moet hij dat toch zeker ook voor jou zijn!
Paulus’ vraag aan Filemon

17 Als christen ben je toch met mij verbonden? Doe dan alsjeblieft wat ik je vraag: ontvang Onesimus bij je thuis zoals je mij zou ontvangen. 18 En als hij iets van je gestolen heeft, of als hij je nog geld schuldig is, zeg het me dan. 19 Ik, Paulus, zal alles betalen. Ik schrijf deze woorden zelf, zoals je aan het handschrift kunt zien

Nachtgebed: Filemon verzen 10-18

Avondgebed: Jeremia 49: 10-12

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in Gewone Taal. © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap

Paulus doet een verzoek

Paulus zit gevangen. Vermoedelijk in Caeserea (zie ook Handelingen 21-23).  Hij wil een gevoelige kwestie aansnijden bij een vermogend lid van de gemeente van Kolosse. Die man, Filemon, spreekt hij in de gelijknamige brief direct aan, hoewel de brief ook bedoeld is als groet en bemoediging voor andere christenen die bij Filemon thuiskomen.  Heel zorgvuldig bouwt Paulus zijn brief op, volgens de ongeschreven regel respect te betonen aan degene aan wie de brief is gericht, tot een verzoek..

Het gaat om het lot van de slaaf  Onesimus

Pas als hij Filemon volmondig geprezen heeft voor zijn goede werk in de gemeente, vraagt Paulus hem om een gunst. Het betreft Onesimus., een jonge slaaf die enige tijd geleden is weggelopen bij Filemon.  Eenmaal bekeerd tot de levende God, is hij tot een geweldige steun voor Paulus geweest en heeft hij zich ontwikkeld tot een oprecht christen. Hoewel Paulus Onesimus goed kan gebruiken, hecht hij er in deze fase meer belang aan dat de verhouding tussen Onesimus en zijn baas hersteld wordt.

Spannend voor alle betrokkenen

Het is spannend voor alle betrokkenen: hoe zal Filemon reageren? Hoe diep gaat de liefde tot God en Christus  bij Filemon nu het er op aan komt?  Nu om het herstel gaat van de verhouding tussen een slaaf en een meester, nu de slaaf door zijn bekering ‘broeder in Christus geworden is.

©Elise G. Lengkeek