Leesmenu 23 april

Waarom zou je iemand liefhebben die je niet mag? 

‘Liefde betekent niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en dat hij zijn Zoon heeft gezonden als een boeteoffer voor onze zonden.

Als God ons zo heeft liefgehad, vrienden, moeten ook wij elkaar liefhebben.’

 1 Johannes 4 verzen 10 en 11

Liefde volgens de principes van God heeft iets tegendraads.Liefhebben is, zoals blijkt uit deze verzen,namelijk  een opdracht. Liefhebben leer je van God, die jou liefheeft. Die jou heeft uitgekozen terwijl jij Hem niets anders te bieden had dan je opgestapelde zonden.

De apostel Johannes wijst erop dat iemand liefhebben wezenlijk verschilt van verliefd zijn op iemand. Of zielsveel van iemand houden op wie je dol bent.

Mensen liefhebben die je naaste familie en vrienden zijn, is meestal niet zo moeilijk. Het wordt ineens een stuk lastiger wanneer je het goede zoekt voor iemand die je (helemaal) niet mag, of die jou zelfs vijandig gezind is.

Vind je het moeilijk om liefdevol met anderen in je omgeving om te gaan? Bid tot God of hij je hart vervult met zijn liefde, met inzicht, wijsheid en tact.  Bid met geloof en je zult ontvangen wat je nodig hebt.

©Elise G. Lengkeek

De Bijbeltekst in dit fragment is ontleend aan de Groot Nieuws  Bijbel met deuteroconieke  boeken, Katholieke Bijbelstichting 1999

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.