Leesmenu 23 juni

Koning Asa’s woede

De profeet Chanani ging naar koning Asa van Juda en zei: ‘U hebt steun gezocht bij de koning van Aram en niet bij de Heer, uw God. Daarom is het leger van de koning van Aram u niet in handen gevallen. Beschikten ook de Nubiërs en de Libiërs niet over een geweldige legermacht met wagens en paarden? Maar toch heeft de Heer ze in uw macht gegeven, omdat u bij hem steun zocht. De Heer waakt over de hele aarde; iedereen die hem met hart en ziel is toegedaan, biedt hij krachtige hulp. Het was dwaas van u om u tot Aram te wenden. Van nu af zult u voortdurend in oorlog leven.’ 10 De woorden van de profeet maakten Asa zo razend dat hij hem in de gevangenis liet zetten. Hij begon toen ook gewone burgers te mishandelen.

Morgengebed: 2 Kronieken 16 verzen 7-10

Leesmenu 23 juni – Koning Asa’s woede

Als koning Basa van Israël zijn borst nat maakt om Juda mores te leren, slaat bij koning Asa de paniek toe. Hij maakt een ‘bondje’ met koning Benhadad van Aram tegen Basa. Dat komt hem duur te staan. De profeet Chanini herinnert hem aan de hulp die de Here, zijn God hem op zijn gebed had geschonken. Waarom heeft hij nu op Aram vertrouwd?

Van kwaad tot erger

‘De Heer waakt over de hele aarde; iedereen die hem met hart en ziel is toegedaan, biedt Hij krachtige hulp,’ is Chanini’s boodschap. In plaats van spijt te hebben over zijn vergissing, zijn ontrouw, ontsteekt Asa in woede om het oordeel dat hem is aangezegd door de profeet. Zijn razernij brengt hem echter van kwaad tot erger…

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999

©Elise G.Lengkeek

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.