Leesmenu 23 maart

Introductie

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 23 maart. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Nota bene: Met een (gratis) account  op www.debijbel.nl kun je ook andere vertalingen aanklikken, bijvoorbeeld de NBV21. Daarnaast heb je direct toegang tot allerlei achtergrondinformatie over bijbelse onderwerpen. 

Leesmenu 23 maart  – Dagtekst

De goede herder

Schapen volgen hun herder

1 Jezus zei: ‘Luister heel goed naar mijn woorden: Stel dat iemand een stal met schapen binnengaat. En hij gaat niet door de deur, maar hij klimt in het geheim naar binnen. Dan is het een dief of een rover.
2 Maar de herder gaat door de deur naar binnen. 3 Voor hem maakt de bewaker de deur open. Dan roept de herder de schapen die bij zijn kudde horen. De schapen luisteren naar zijn stem. De herder noemt hun namen, en neemt ze mee naar buiten.
4 Als alle schapen buiten zijn, loopt de herder voor ze uit. De schapen volgen hem, want ze kennen zijn stem. 5 Ze zullen niet achter een vreemde aan lopen. Daar lopen ze juist van weg, omdat ze zijn stem niet kennen.’
6 De woorden van Jezus hadden een diepere betekenis. Maar de mensen begrepen die betekenis niet.

Middaggebed: Johannes 10:1-6

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

De metafoor van de Goede Herder

Jezus maakt de joodse leiders duidelijk dat hij de rechtmatige herder is van deze stal met joodse schapen. Hij voegt er zelfs aan toe dat er buiten die stal ook nog schapen zijn. Niet van het volk Israël, maar wel horend bij Zijn kudde. Omdát ze Zijn stem herkennen en luisteren naar Hem: de zorgzame, goede herder, die bereid is Zijn leven te geven voor Zijn schapen. Jezus verwijt de joden dat zij zich gedragen als huurlingen en rovers die uit alle macht de toegang willen blokkeren voor Hem, en tot Hem.

Meditatie

De goede herder is zorgzaam

De discussie over de blindheid van de blindgeboren die Jezus heeft genezen, krijgt een nieuwe wending. Enerzijds zet die de Joden er toe aan Jezus te gaan vervolgen. Anderzijds leidt het tot buitensluiting van de blindgeboren man die door Jezus is genezen: hij mag de synagoge niet meer in.

Dat de blindgeborene wordt buitengesloten is erg genoeg, maar Jezus zoekt hem op en onthult allereerst aan hem wie Hij is. Dat is een onvervangbare troost voor de genezen man.  Maar Jezus heeft voor de farizeeën die iets van dit gesprek opvangen, een andere boodschap.

Hij sluit met zijn verhaal aan bij wat iedereen weet: schapen verblijven in een schaapskooi als omheinde, bewaakte en gemeenschappelijke stal van een aantal herders. ‘s Morgens wanneer de herders terugkomen, roepen ze hun schapen. Elk schaap herkent de stem van zijn eigen herder en die volgt hij. Dat is de goede herder, bij wie hij zich veilig weet. De  blindgeboren en genezen man is een van die schapen is, die zijn stem heeft herkend.

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel IV Meditaties, 23 maart.

©Elise G. Lengkeek

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is sinds januari 2017 verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm.