Leesmenu 23 mei

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 23 mei. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

NOTA BENE: De Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed. (Als de link het niet meteen doet, klik hem voor de 2e keer aan!) Maak nu een (gratis) account aan op www.debijbel.nl  en krijg toegang tot allerlei achtergrondinformatie.

Leesmenu 23 mei  – Dagtekst

Jezus vertelt over de messias

41 Jezus zei tegen de groep farizeeën: 42 ‘Ik heb voor jullie een vraag over de messias. Van wie is hij een zoon?’ De farizeeën antwoordden: ‘De messias is de zoon van David.’
43-44 Jezus zei tegen hen: ‘Maar David zelf noemde hem Heer. Want dit zijn Davids woorden, die de heilige Geest hem liet zeggen: «God zei tegen mijn Heer: Kom naast mij zitten, aan de rechterkant. Ik zal je vijanden diep voor jou laten buigen.» 45 David noemde de messias dus zijn Heer. Hoe kan de messias dan tegelijk Davids zoon zijn?’
46 Niemand van de farizeeën kon daar een antwoord op geven. Vanaf dat moment durfde niemand meer een vraag aan Jezus te stellen

Middaggebed: Matteüs 22:41-46

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Wie is Jezus voor zijn tegenstanders?

De farizeeën, sadduceeën en herodianen (aanhangers van het bewind koning Herodes Antipas) hebben met elkaar om de tafel gezeten rondom de kwestie ‘Jezus’. Ze hebben allemaal hun eigen redenen om deze in hun ogen zo aanstootgevende profeet buiten spel te zetten. Toch blijkt keer op keer dat Jezus hun aanvallen afwendt met een verbluffende wijsheid en intelligentie. Desondanks heeft dat geen van hen aan het nadenken gezet over Jezus’ ware identiteit. Wie is deze Jezus nu werkelijk?

Jezus stelt een belangrijke tegenvraag

Wanneer Hij Zijn tegenstanders alle argumenten waarmee ze Hem in de val probeerden te lokken, uit handen heeft geslagen, komt Jezus met een tegenvraag. Hij stelt de identiteit van de messias aan de orde bij de farizeeën, aan de hand van Psalmen 110. De farizeeën kennen deze psalmregels maar al te goed: ze gaan over een toekomstige koning die ook priester is. Het is DE messias-psalm bij uitstek: woorden van David, geinspireerd door de heilige Geest, voegt Jezus er zelfs aan toe.

Een zorgvuldige interpretatie

Frappant dat uitgerekend vandaag het Morgengebed opent met deze Psalmen 110, die behalve in Matteüs 22ook wordt geciteerd in Handelingen 2, Efeziërs 1 en Hebreeën 1 in relatie tot Jezus. Als messias. Jezus legt er de vinger bij dat de woorden van David ‘de Heer spreekt tot mijn heer’ vragen om een zorgvuldige interpretatie van de identiteit van deze messias. Hij vraagt hen die pretenderen zo goed te zijn in het verklaren van de inhoud van de heilige boeken, die wonderlijke zin uit te leggen. Ze zwijgen.

David moet hebben ingezien dat deze heer, de messias, heel wat belangrijker is dan hij , koning David, die in zijn tijd niet gerechtigd was het priesterschap uit te oefenen.

Meditatie

Wie is Jezus voor zijn tegenstanders?

De farizeeën, sadduceeën en herodianen (aanhangers van het bewind koning Herodes Antipas) hebben met elkaar om de tafel gezeten rondom de kwestie ‘Jezus’. Ze hebben allemaal hun eigen redenen om deze in hun ogen zo aanstootgevende profeet buiten spel te zetten. Toch blijkt keer op keer dat Jezus hun aanvallen afwendt met een verbluffende wijsheid en intelligentie. Desondanks heeft dat geen van hen aan het nadenken gezet over Jezus’ ware identiteit. Wie is deze Jezus nu werkelijk?

Jezus stelt een belangrijke tegenvraag

Wanneer Hij zijn tegenstanders alle argumenten waarmee ze Hem in de val probeerden te lokken, uit handen heeft geslagen, komt Jezus met een tegenvraag. Hij stelt de identiteit van de messias aan de orde bij de farizeeën, aan de hand van Psalmen 110. De farizeeën kennen deze psalmregels maar al te goed: ze gaan over een toekomstige koning die ook priester is. Het is DE messias-psalm bij uitstek: woorden van David, geïnspireerd door de heilige Geest, voegt Jezus er zelfs aan toe.

Een zorgvuldige interpretatie

Frappant dat uitgerekend vandaag het Morgengebed opent met deze Psalmen 110, die behalve in Matteüs 22 ook wordt geciteerd in Handelingen 2, Efeziërs 1 en Hebreeën 1 in relatie tot Jezus. Als messias. Jezus legt er de vinger bij dat de woorden van David ‘de Heer spreekt tot mijn heer’ vragen om een zorgvuldige interpretatie van de identiteit van deze messias.

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel IV Meditaties, 23 mei

©Elise G. Lengkeek

Tweet

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is sinds januari 2017 verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm.