Leesmenu 23 mei

Wijsheid: heeft iemand die in pacht?

Wijsheid wortelt in ontzag voor de Heer;
wie hem eerbiedigt, is verstandig.
Voor altijd duurt de roem van de Heer.

Psalmen 111 vers 10

Leesmenu 23 mei -Wijsheid. Wie kan van zichzelf zeggen dat hij die in pacht heeft?

Psalmen 111 vers 10 wijst de weg naar de bron waaruit alle wijsheid en kennis ontspringt: ontzag voor de God van hemel en aarde. Met deze verwijzing sluit de dichter van deze psalm aan bij de essentie van de Wet en de Profeten: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf.

Dat laat genoeg vragen open. Je kunt immers geen wetenschap bedrijven met de Bijbel in de hand? Of een land besturen. Of  juist wel?

Op zoek naar evenwicht

God heeft de mens gemaakt naar zijn evenbeeld, zo vertelt het scheppingsverhaal in Genesis. God heeft de mens als kroon op zijn werk toegerust met een hart, een ziel, een (goed) verstand en fysieke kracht. Samen zijn ze nodig om de wereld waarin we leven evenwichtig te onderzoeken. Om kennis van zaken op te bouwen. En te handelen met inzicht.

Wie Gods macht en majesteit erkent en zijn eigen plaats tegenover God en naaste, leert bescheiden te zijn in oordeel, en scherpzinnig in toegepaste kennis en wetenschap. Koning Salomo’s wijsheid werd daarom ook wereldwijd geprezen. Hij had God boven alles wat hij kon wensen gevraagd om wijsheid en inzicht. God beloonde hem daar rijkelijk voor.

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999

©Elise G.Lengkeek

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

 

 

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.