Leesmenu 23 november

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 23 november.

Klik op het Bijbelgedeelte bij elk gebed in het leesmenu en je kunt het meteen lezen in een nieuw venster. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu-scherm.

Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion  een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 23 november – Dagtekst

Uitzien naar de engel van het verbond

1 Let op, ik zal mijn bode zenden; hij zal de weg voor mij effenen. Opeens zal hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal hij – zegt de HEER van de hemelse machten. 2 Wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer hij verschijnt? Hij is als het vuur van een smid, als het loog van een wolwasser. 3 Hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt en het zuivert; de zonen van Levi zal hij zuiveren en zeven als goud en zilver, en dan zullen ze op de juiste wijze offeren aan de HEER. 4 De offers van Juda en Jeruzalem zullen de HEER met vreugde vervullen, zoals in vroeger j aren, zoals in de dagen van weleer. 5 Ik zal naar jullie toe komen om recht te spreken, en ik zal niet aarzelen te getuigen tegen tovenaars en echtbrekers, tegen mensen die meineed plegen en mensen die hun dagloners uitbuiten, en tegen allen die weduwen en wezen onderdrukken en vreemdelingen geen plaats gunnen, want geen van allen hebben zij ontzag voor mij – zegt de HEER van de hemelse machten.

Morgengebed: Maleachi 3:1-5

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Maleachi:  de overgang van het oude naar het nieuwe verbond

Deze profetie over de ‘bode’ die God zal zenden (dat is Johannes de Doper),  die de weg bereid voor de ‘engel van het verbond’  (Jezus Christus) die onverwacht naar de tempel zal komen, markeert het einde van het Oude Testament (het Oude Verbond).Tegelijkertijd vormt het ook een prachtige overgang naar het boek Jesaja dat de laatste zes weken van het niet-kerkelijke jaar beslaat.

In die periode start de vierde zondag voor Kerst het nieuwe kerkelijk jaar met het advent: de tijd van voorbereiding op de geboorte van Jezus Christus, Gods zoon.

Het boek Jesaja: de Bijbel in een notendop

In deze periode van verwachten en uitzien naar het heil dat God al van oudsher had beloofd aan zijn volk, speelt het boek Jesaja een belangrijke rol. De inhoud van dit boek lijkt wel een miniatuuruitgave van de Bijbel. Niet alleen wat inhoud betreft, maar ook vanwege de vorm. Jesaja bestaat uit 66 boeken en twee delen: hoofdstuk 1-39 over de aanklachten van God als rechter die zijn afvallig volk oordeelt, en 40-66 waarin Jesaja Gods belofte van herstel onder de beloofde messias mag verkondigen.

Deze indeling is wonderlijk genoeg precies dezelfde als die van de Bijbel, die bestaat uit 66 boeken: 39 Bijbelboeken in het Oude Testament, 27 Boeken in het Nieuwe Testament. Het 1e hoofdstuk van Jesaja geeft bovendien een samenvatting van de boodschap waarom het draait in hoofdstuk 1-39: Gods vonnis over Israels en Juda’s ontrouw.

©Elise G. Lengkeek