Leesmenu 23 september

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begintDe Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 23 september.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed Deel dit bericht via Twitter

Leesmenu 23 september – Dagtekst

Redding voor het verloren schaap

17 Israël is een verloren schaap, opgejaagd door leeuwen. Eerst werd het verslonden door de koning van Assur, daarna heeft koning Nebukadnessar van Babel de botten afgekloven. 18 Daarom zal ik, de almachtige Heer, de God van Israël, de koning van Babel en heel zijn land straffen, zoals ik de koning van Assur heb gestraft. 19 Ik zal Israël terugbrengen naar zijn eigen wei. Het zal weer grazen op de berg Karmel en in de weiden van Basan; het zal zich te goed doen in de gebieden van Efraïm en Gilead. 20 Dan zal men bij Israël geen zonde meer aantreffen en Juda geen misstap meer zien begaan. Wie ik in leven houd, zal ik vergeven; dat beloof ik.’

Morgengebed:  Jeremia  50: 17-20 De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999.

Israël keert ooit terug naar huis

Het dondert en bliksemt aan het einde van het boek Jeremia: Gods oordelen treffen alle volken die Israel, Gods pupil en lieveling, met het grootste genoegen hebben vertrapt en verdrukt. Hoewel ze tijdelijk van God de ruimte kregen om zo ver te kunnen gaan als ze maar wilden, moeten ze even goed verantwoordling afleggen van hun misdaden.  De Bijbel laat ons steeds zien dat God het kwaad dat mensen bedenken, gebruikt om Zijn oordelen uit te voelen. Maar nooit gaat iemand vrijuit. Ieder mens kan immers op elk moment het kwaad de rug toekeren en God smeken om vergeving en wijsheid voor de volgende stap in zijn leven….

©Elise G. Lengkeek

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.