Leesmenu 24 augustus

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor vandaag vind je in Leesmenu 24 augustus.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 24 augustus

Ook wijsheid is maar beperkt

14 Maar ook dit onzinnige komt voor: er zijn rechtvaardige mensen die het vergaat alsof zij schurken waren en er zijn schurken die het vergaat alsof zij rechtvaardig waren. Ik herhaal: wat is hiervan de zin? 15 Daarom ben ik ervan overtuigd dat een mens moet genieten van het leven, van eten en drinken. Het plezier is het enige wat hij heeft bij zijn tobben en zwoegen tijdens dit korte leven. Dat heeft God hem gegeven.
16 Ik wilde wijs worden en begrijpen waarom de mens zich dag en nacht aftobt en zich nooit rust gunt. 17 Maar ik kwam tot de ontdekking dat de mens het handelen van God hier op aarde niet kan begrijpen. Hoe de mens zich ook inspant, hij komt er niet achter. Zelfs een wijs man kan dat niet, ook al zegt hij van wel.

Morgengebed Prediker 8 verzen 14-16

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel, (herziene editie 1996). © 1996 Nederlands Bijbelgenootschap en Katholieke Bijbelstichting

Op zoek naar rust en balans

Mindful leven: aanvaarden dat de dingen komen zoals ze komen en gaan zoals ze gaan, zonder veroordeling, zonder je er over op te winden in je vreugde of verdriet. Het vermogen om zo te kunnen leven schept rust en balans in het leven. Maar wie is er werkelijk toe in staat?

Mindful en  kindful

Er zijn veel trainingen en therapieën die je helpen om mindful & kindful te leren leven onder de noemer ‘mindfulness’.  Maar Prediker wijst naar de basis onder mindfulness:  al kunnen we niet begrijpen waarom we niet altijd  meemaken dat het goede het kwade overwint, dan maakt het vertrouwen in God toch het verschil.

Ook wijsheid is maar beperkt

Prediker laat weliswaar zijn dat wijsheid kennelijk ook haar beperkingen heeft. De politiek laat je soms in de kou staan; wijsheid beschermt je bovendien niet altijd tegen ongelukken en tegenslagen, maar de wetenschap dat God waakt over de mens en wat hij denkt en doet, heelt onzekerheid en angst. Geeft ruimte om te genieten van eenvoudig geluk.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.