Leesmenu 24 maart

Introductie

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint.De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 24 maart.

De Bijbel in Gewone Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen.

NOTA BENE: De lezingen in de app zijn omwille van de toegankelijkheid gekozen in Bijbel in Gewone Taal. Liever een andere vertaling gebruiken?  Onder de menubalk van Bijbel.nl staat naast de aanduiding van het bijbelhoofdstuk (bijvoorbeeld Psalm 1) het vakje met de vertaling. Klik op het pijltje om naar de gewenste vertaling te gaan.

Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed. Met de BGT-app van NBV/Royal Jongbloed kun je ook altijd offline Bijbellezen.
Als je een (gratis) account aanmaakt op debijbel.nl krijg je bovendien toegang tot allerlei achtergrondinformatie en kun je teksten markeren. Maak nu een account aan op debijbel.nl: www.debijbel.nl

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 24 maart  – Dagtekst

Jezus komt bij het graf

32 Maria kwam bij Jezus. Toen ze hem zag, knielde ze voor hem. Ze zei: ‘Heer, als u hier geweest was, dan was mijn broer niet gestorven!’ 33 Maria en de Joden die met haar meegelopen waren, begonnen hard te huilen en te jammeren. Jezus ergerde zich daaraan. Hij had verdriet om Lazarus, 34 en hij vroeg: ‘Waar ligt Lazarus begraven?’ De mensen zeiden: ‘Kom maar mee, Heer.’
35 Bij het graf begon Jezus te huilen. 36 De Joden zeiden: ‘Kijk eens hoeveel hij van Lazarus hield!’ 37 Maar sommigen van hen zeiden: ‘Hij heeft een blinde man genezen. Kon hij de dood van Lazarus dan niet voorkomen?’
38 Opnieuw ergerde Jezus zich. Hij ging naar het graf toe. Dat was een grot met een steen voor de opening. 39 Jezus zei: ‘Haal die steen weg.’ Marta, de zus van Lazarus, antwoordde: ‘Maar Heer, het lichaam stinkt, het ligt hier al vier dagen!’ 40 Toen zei Jezus tegen haar: ‘Denk aan wat ik je gezegd heb! Als je gelooft, zul je Gods hemelse macht zien.’

Lazarus komt uit het graf

41 Toen haalden een paar mensen de steen weg. Jezus keek omhoog en zei: ‘Vader, ik dank u dat u naar mij luistert! 42 Ik weet dat u altijd naar mij luistert. Maar ik zeg dit speciaal voor alle mensen die hier staan. Zij moeten geloven dat u mij gestuurd hebt.’ 43 Daarna riep Jezus: ‘Lazarus, kom naar buiten!’
44 Toen kwam de gestorven Lazarus naar buiten. Er zat een doek om zijn gezicht, en er zaten doeken om zijn armen en benen. Jezus zei tegen de mensen: ‘Maak de doeken los, en laat hem gaan.’

Middaggebed: Johannes 11:32-44

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

In de ban van dood en verdoemenis?

Dat Jezus zijn tranen de vrije loop laat, is niet zo verwonderlijk. Allereerst is Hij begaan met het verdriet van zijn ‘vriendinnen’, Maria en Marta, die nog helemaal niets weten over zijn plan om Lazarus terug te roepen uit de dood; Uit de machtige greep van het peilloze leed dat de dood in het leven van iedereen aanricht, die door de zonde vroeg of laat met de dood te maken .Maar wie niet gelooft in Hem – en dat zijn er daar ter plekke heel wat – blijft in de ban van dood en verdoemenis.

Jezus’ confrontatie met Zijn eigen dood

Die wetenschap maakt Hem intens droevig. Bovendien is Hij er zich pijnlijk bewust van dat Hij binnenkort ook in een graf ligt. Ook Hij zal net als Lazarus terugkeren in het leven. Maar er is wel een groot verschil: Lazarus wordt door Jezus  ‘wakker’ geroepen uit zijn dodenslaap. Als hij verrijst uit de dood, is hij nog bekneld door de banden van de dood. Anderen moeten hem losmaken. Jezus zal echter zelf zijn leven hernemen en zichzelf ontdoen van alle banden die Hem met de dood verbonden.

Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel IV Meditaties, 24 maart.

©Elise G. Lengkeek
Tweet

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is sinds januari 2017 verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm.