Leesmenu 24 maart

Introductie

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 24 maart. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Nota bene: Met een (gratis) account  op www.debijbel.nl kun je ook andere vertalingen aanklikken, bijvoorbeeld de NBV21. Daarnaast heb je direct toegang tot allerlei achtergrondinformatie over bijbelse onderwerpen. 

Leesmenu 24 maart  – Dagtekst

Jezus komt bij het graf

32 Maria kwam bij Jezus. Toen ze hem zag, knielde ze voor hem. Ze zei: ‘Heer, als u hier geweest was, dan was mijn broer niet gestorven!’ 33 Maria en de Joden die met haar meegelopen waren, begonnen hard te huilen en te jammeren. Jezus ergerde zich daaraan. Hij had verdriet om Lazarus, 34 en hij vroeg: ‘Waar ligt Lazarus begraven?’ De mensen zeiden: ‘Kom maar mee, Heer.’
35 Bij het graf begon Jezus te huilen. 36 De Joden zeiden: ‘Kijk eens hoeveel hij van Lazarus hield!’ 37 Maar sommigen van hen zeiden: ‘Hij heeft een blinde man genezen. Kon hij de dood van Lazarus dan niet voorkomen?’
38 Opnieuw ergerde Jezus zich. Hij ging naar het graf toe. Dat was een grot met een steen voor de opening. 39 Jezus zei: ‘Haal die steen weg.’ Marta, de zus van Lazarus, antwoordde: ‘Maar Heer, het lichaam stinkt, het ligt hier al vier dagen!’ 40 Toen zei Jezus tegen haar: ‘Denk aan wat ik je gezegd heb! Als je gelooft, zul je Gods hemelse macht zien.’

Lazarus komt uit het graf

41 Toen haalden een paar mensen de steen weg. Jezus keek omhoog en zei: ‘Vader, ik dank u dat u naar mij luistert! 42 Ik weet dat u altijd naar mij luistert. Maar ik zeg dit speciaal voor alle mensen die hier staan. Zij moeten geloven dat u mij gestuurd hebt.’ 43 Daarna riep Jezus: ‘Lazarus, kom naar buiten!’
44 Toen kwam de gestorven Lazarus naar buiten. Er zat een doek om zijn gezicht, en er zaten doeken om zijn armen en benen. Jezus zei tegen de mensen: ‘Maak de doeken los, en laat hem gaan.’

Middaggebed: Johannes 11:32-44

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Meditatie

Jezus huilt bij het graf van Lazarus

Als Jezus bij het graf van Lazarus komt, wordt Hij overmand door verdriet. Omdat Hij werkelijk begaan is met het verdriet van zijn ‘vriendinnen’, Maria en Marta. Zij weten ook nog helemaal niets over zijn plan om Gods macht over de dood te laten zien aan het graf van Lazarus. Hij zal zijn vriend terug roepen uit de dood. En daarmee ook zijn vriendinnen verlossen uit de greep van het afschuwelijke leed dat de dood van een geliefde veroorzaakt in het leven van nabestaanden. Bovendien is er de pijn over zijn eigen dood die hem een week later wacht. Net als Lazarus zal ook Hij terugkeren in het leven en het graf na een paar dagen verlaten.

Maar er is wel een allesbepalend verschil tussen die beide opstandingen uit de dood…

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel IV Meditaties, 24 maart.

©Elise G. Lengkeek

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is sinds januari 2017 verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm.