Leesmenu 24 mei

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 24 mei. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

NOTA BENE: Ook de Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Maak nu een (gratis) account aan op www.debijbel.nl  en krijg toegang tot allerlei achtergrondinformatie.

Leesmenu 24 mei  – Dagtekst

Jezelf niet belangrijk vinden

11 De belangrijkste van jullie is degene die de anderen dient. 12 God zal iedereen die zichzelf geweldig vindt, onbelangrijk maken. Maar mensen die zichzelf niets waard vinden, die zal God belangrijk maken.’

Middaggebed: Matteüs 23:11-12

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Lessen in nederigheid 

Sint Benedictus van Nursia was diep onder de indruk van de lessen in nederigheid die Jezus zijn leerlingen en het volk geregeld gaf. Vooral in dit hoofdstuk waarin Hij waarschuwt voor de daden van de Schriftgeleerden en farizeeën.

Benedictus opent daarom het 7e hoofdstuk van zijn Regel, over nederigheid,  met een verwijzing naar dit vers.

Het geheim van een nederig hart

Waarom is nederig van hart zijn zo belangrijk in Jezus’ ogen en volgt Benedictus Hem daar naadloos in? Kennelijk schuilt daar een geheim in. Jezus zegt niet voor niets in de Zaligsprekingen

 ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Matteüs  5:3

Schuilt dat geheim hierin, dat een nederig hart hulp en genade zoekt bij God alleen? Dat een nederig hart niet zelf het heft in handen neemt?  Die recht en gerechtigheid in handen legt van de  opperste Rechter? En dat een nederig hart ten slotte van alle b0osheid afziet in heilig ontzag voor de Schepper van alle leven in hemel en op aarde?

Zie ook:
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel IV Meditaties, 24 mei.

©Elise G. Lengkeek

Tweet

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is sinds januari 2017 verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm.