Leesmenu 24 mei

Lessen in nederigheid

11 De belangrijkste onder u moet de anderen dienen. 12 Wie zichzelf verheft, zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert, zal verheven worden.

Matteüs 23 verzen 11-12

Leesmenu 24 mei – lessen in nederigheid. Sint Benedictus van Nursia was diep onder de indruk van de lessen in nederigheid die Jezus zijn leerlingen en het volk geregeld gaf. Vooral in dit hoofdstuk waarin Hij waarschuwt voor de daden van de schriftgeleerden en Farizeeërs.

Benedictus opent daarom het 7e hoofdstuk van zijn Regel, over nederigheid,  met een verwijzing naar dit vers.

Het geheim van een nederig hart

Waarom is nederig van hart zijn zo belangrijk in Jezus’ ogen en volgt Benedictus Hem daar naadloos in? Kennelijk schuilt daar een geheim in. Jezus zegt niet voor niets in de Zaligsprekingen

 ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Matteüs vers 5 vers 3

Schuilt dat geheim hierin, dat een nederig hart hulp en genade zoekt bij God alleen? Dat een nederig hart niet zelf het heft in handen neemt?  Die recht en gerechtigheid in handen legt van de  opperste Rechter? En dat een nederig hart ten slotte van alle boosheid afziet in heilig ontzag voor de Schepper van alle leven in hemel en op aarde?

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999Leesmenu 24 mei

©Elise G.Lengkeek

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

 

 

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.