Leesmenu 24 november

Introductie

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 24 november.

NOTA BENE: Zowel de Bijbel in Gewone Taal als de Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed. (Als de link het niet meteen doet, klik hem voor de 2e keer aan!) Maak nu een (gratis) account aan op www.debijbel.nl  en krijg toegang tot allerlei achtergrondinformatie.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 24 november – Dagtekst

Er komt een dag dat er vrede zal zijn

2-3 Er komt een dag waarop alles anders wordt. Dan zal de tempel stevig staan, boven op de allerhoogste berg. Veel volken zullen zeggen: ‘Laten we naar de berg van de Heer gaan, naar de tempel van de God van Israël. Op de berg Sion zullen we de woorden van de Heer horen. Hij zal tegen ons spreken vanuit Jeruzalem. Hij zal ons leren wat we moeten doen. En wij zullen leven zoals hij het wil.’
Dan komen alle volken op die berg bij elkaar.4 Daar zal God als een rechter tegen hen spreken. Hij zal hun leren wat goed en slecht is. Dan zullen ze hun zwaarden en speren laten smelten in het vuur, en ze zullen er gereedschap van maken. Dan zullen de volken niet meer tegen elkaar strijden, ze zullen niet meer weten wat oorlog is.
5 Volk van Israël, kom, ga mee! Laten we leven zoals de Heer het wil.

Morgengebed: Jesaja 2:2-4

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in Gewone Taal. © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap

Meditatie

Jesaja ziet de toekomstige vrede

In de aanloop naar advent maken we kennis met de profeet Jesaja.

Het laatste bijbelboek Maleachi heeft een begaanbare brug geslagen naar het boek Jesaja. Met dit boek sluiten we het burgerlijk jaar af, terwijl we het kerkelijk jaar ermee openen.

Heel bijzonder is dat het boek Jesaja met zijn zesenzestig hoofdstukken in twee delen een miniatuuruitgave van de Bijbel is. Die overeenkomsten zijn opmerkelijk: het eerste deel van Jesaja bevat net zoveel hoofdstukken (negenendertig) als het Oude Testament boeken telt. Het tweede deel van Jesaja heeft zevenentwintig hoofdstukken; hetzelfde aantal als de boeken van het Nieuwe Testament.

De hoofdstukken 1-39 (deel 1) gaan over de aanklachten van God als rechter die zijn afvallig volk vonnist. Het tweede deel beslaat de hoofdstukken 40-66, waarin Jesaja Gods belofte van herstel onder de beloofde Messias mag verkondigen.

Hoofdstuk 1 zet Jesaja, de zoon van Amos, in het perspectief van zijn tijd. Het is meteen ook een helikoptervlucht over het eerste deel van dit boek.

Hoofdstuk 2 opent met een geweldige troost. God laat  Jesaja zien hoe het straks wordt, wanneer hemel en aarde zijn gezuiverd van geweld en onvrede, van zelfverheerlijking en jaloezie, van onderdrukking, slavernij, uitbuiting en liefdeloosheid. En niemand zal meer weten wat oorlog is! Wauw…

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel IV Meditaties, 24 november.

©Elise G. Lengkeek

Tweet

Wist je dat…

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm