Leesmenu 24 november

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 24 november.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 24 november – Dagtekst

Nooit meer oorlog

2 In de toekomst zal de tempelberg,
de berg van de Heer,
rotsvast staan,
hoger zijn dan alle bergen,
uitrijzen boven de heuvels.
De volken zullen toestromen,
3 ze gaan in drommen op weg.
Ze zeggen:
‘Kom, we gaan naar de berg van de Heer,
naar de tempel van Jakobs God.
Hij zal ons de weg wijzen
en wij zullen zijn aanwijzingen opvolgen.’
Vanuit Jeruzalem
geeft de Heer zijn richtlijnen,
vanuit de tempelstad
richt hij zich tot de mensen.
4 Hij zal rechtspreken
tussen machtige volken
en geschillen oplossen tussen vele naties.
Dan smeden ze hun zwaarden om
tot ploegscharen,
en hun speren tot snoeimessen.
Geen volk neemt nog de wapens op,
nooit meer bereidt men zich voor op de oorlog.
5 Nakomelingen van Jakob,
kom, laten we gaan,
de Heer verlicht onze weg.

Morgengebed: Jesaja 2: 2-4

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Groot Nieuws Bijbel (herziene editie 1996)© 1996 Nederlands Bijbelgenootschap en Katholieke Bijbelstichting. 

Jesaja ziet de toekomstige vrede

Het lastige met de profetische boeken is dat het vertelperspectief van de profeet voortdurend wisselt.Nu eens kijkt hij als het ware door de telescoop naar de verre toekomst. Dan weer krijgt hij de (mis)daden van Gods volk door de microscoop te zien. In de verzen 2-4 van Jesaja 2 is de profeet een blik gegund op de toekomst. Hij ziet hoe het zal zijn wanneer de Vredevorst, Jezus Christus,Koning van hemel en aarde, teruggekeerd is om zijn rechtsorde op aarde te herstellen.

Nooit meer oorlog?

Op het moment dat Jezus Christus is teruggekeerd en het kwaad met al zijn aanhangers heeft uitgebannen, zal er een totaal nieuwe situatie in de hemel en op de aarde zijn. Wanneer er alleen nog mensen uit al die volken op aarde zijn overgebleven die alleen nog God zullen dienen en aanbidden, is er geen onderlinge agressie meer. De prikkel om elkaar te lijf te gaan uit jaloezie, haat of nijd is verdwenen, omdat leiders naar Gods raad luisteren en niet anders willen dan hem gehoorzaam zijn..

Daarmee zal ook alle vormen van geweld en oorlog definitief tot het verleden horen, tot het tijdperk dat de mensheid verslaafd was aan zichzelf en hun zonden.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter