Leesmenu 24 september

Introductie

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 24 september.

NOTA BENE: De Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed. (Als de link het niet meteen doet, klik hem voor de 2e keer aan!) Maak nu een (gratis) account aan op www.debijbel.nl  en krijg toegang tot allerlei achtergrondinformatie.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 24 september – Dagtekst

Het symbool van Jojakins gratie

31 Toen Ewil-Merodak de troon besteeg als koning van Babel, verleende hij koning Jojakin van Juda gratie en ontsloeg hem uit de gevangenis. Dat was op de vijfentwintigste dag van de twaalfde maand in het zevenendertigste jaar van zijn ballingschap. 32 Hij had met hem een vriendelijk onderhoud en bevoorrechtte hem boven de andere koningen die in Babel gevangen zaten. 33 Jojakin hoefde niet langer gevangeniskleren te dragen en mocht voor de rest van zijn leven de maaltijd gebruiken met de koning van Babel. 34 Deze voorzag ook in zijn dagelijks onderhoud, zolang hij leefde.

Avondgebed:  Jeremia  52: 31-33

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in Gewone Taal. © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap.

Meditatie

Het bijzondere van Jojachins redding

Het boek Jeremia eindigt met het droevige lot van Jeruzalem: de voorspelde en nietsontziendeeee verwoesting. Koning Sedekia wordt op gruwelijke wijze van zijn leven beroofd, nadat hij eerst heeft moeten toezien hoe zijn eigen  zonen en zijn raadsheren worden afgeslacht. Het gaat precies zoals Jeremia heeft voorspeld.

Nadat al eerder de stammen van Israël in ballingschap zijn weggevoerd naar Babylon, is nu ook voor Juda het doek gevallen. Alleen de allerarmsten mogen achterblijven om de akkers en wijngaarden te bewerken.

Onder de ballingen is ook koning Jojakin van Juda. Het verhaal over zijn gratie staat letterlijk ook in 2 Koningen 25: 27-30. Bijzonder is overigens dat deze koning God helemaal niet wilde dienen. En toch past hij uitstekend in Gods plan: hij symboliseert het afvallige volk dat gratie zal krijgen van God.

Maar Gods manier van communiceren past nauwelijks in ons systeem van denken en handelen…

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel IV Meditaties, 24 september.

©Elise G. Lengkeek

Tweet

Wist je dat…

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm