Leesmenu 24 september

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begintDe Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 24 september.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 24 september – Dagtekst

Het symbool van Jojakins gratie

31 Toen Ewil-Merodak de troon besteeg als koning van Babel, verleende hij koning Jojakin van Juda gratie en ontsloeg hem uit de gevangenis. Dat was op de vijfentwintigste dag van de twaalfde maand in het zevenendertigste jaar van zijn ballingschap. 32 Hij had met hem een vriendelijk onderhoud en bevoorrechtte hem boven de andere koningen die in Babel gevangen zaten. 33 Jojakin hoefde niet langer gevangeniskleren te dragen en mocht voor de rest van zijn leven de maaltijd gebruiken met de koning van Babel. 34 Deze voorzag ook in zijn dagelijks onderhoud, zolang hij leefde.

Avondgebed:  Jeremia  52: 31-33

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999.

Een teken van hoop

Het boek Jeremia eindigt met het droevige lot van koning Sedekia. Precies zoals Jeremia het voorspeld had. Nadat de stammen van Israël in ballingschap zijn gevoerd – ver weg van het land zijn dat hen ooit door God is beloofd – is nu ook voor Juda het doek gevallen. Alleen de allerarmsten mogen achterblijven om de akkers en wijngaarden te bewerken. Onder de ballingen is ook koning Jojakin van Juda. Het verhaal over zijn gratie staat letterlijk ook in 2 Koningen 25: 27-30.

Bijzonder is overigens dat deze koning God niet wilde dienen. En toch past hij uitstekend  in Gods plan: hij symboliseert het afvallige volk dat gratie zal krijgen van God.

©Elise G. Lengkeek

 

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.