Leesmenu 25 december – 1e Kerstdag

Leesmenu 25 december – 1e Kerstdag

Kerst: de vervulling van advent. Na vier weken van verwachtingsvol uitzien viert de kerk van alle plaatsen en tijden over heel de wereld vandaag de geboorte van de Zoon van God Jezus Christus. Met Zijn komst heeft God de belofte vervuld die Hij Adam en Eva heeft gedaan, nadat ze in zonde gevallen waren. De gevolgen van die zondeval zijn wereldomvattend geworden: ze verzieken tot op de dag van vandaag de relatie tussen God en mensen en dat werkt door in alle maatschappelijke verhoudingen.

Maar God heeft in Genesis 3 :15 belooft dat het niet altijd zo zal blijven. Hij weet dat mensen uiteindelijk nooit in staat zullen zijn zichzelf te redden,. Het lukt ze niet zichzelf aan de haren uit het moeras van zonde en schuld omhoog te trekken. De Enige die dat kan bewerken is degene die God zal sturen om de schuld op zich te nemen van alle mensen die hebben geleefd en nog zullen leven tot aan het eind van de tijd op aarde.

15 Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw,
tussen jouw nageslacht en het hare,
zij verbrijzelen je kop,
jij bijt hen in de hiel.’

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan Bijbel in Gewone Taal© 2014 Nederlands Bijbelgenootschap

En dan is het ineens zo ver: een maagd, Maria genaamd, nakomeling uit het geslacht van David, baart de Messias.  Het kind in verwekt door de heilige Geest, zonder tussenkomst van Jozef die op dat moment nog haar verloofde was. Hij is het over Wie vooral Jesaja zulke gedetailleerde profetieën meegaf aan zijn volksgenoten, in opdracht van God. En dat gebeurde  meer dan 700 jaar voor Zijn geboorte. Jesaja schaarde zich overigens in de rij van de profeten die van oudsher door God geroepen waren.

Jezus Christus: bron van onze spiritualiteit

Jezus Christus is de bron van onze spiritualiteit. Hij is het die de oorsprong, de zin en de vervulling van de tijd in zijn persoon verenigt. Vier Kerst mee met de Psalmen en Bijbellezingen die zijn toegespitst op Jezus Christus als hart van Goede Nieuws.  Het morgen-, middag-, en avond-, en nachtgebed zijn op deze bijzondere dag daarop afgestemd.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Aangepast leesmenu

The Voice of Heaven

11 vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13 En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:
14 ‘Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’-
15 Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 16 Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17 Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd.

Middaggebed: Lucas 2: 11-17

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan Bijbel in Gewone Taal© 2014 Nederlands Bijbelgenootschap

 

THE VOICE OF HEAVEN

 

Wat doet de Koning van het heelal

daar in die stal, in Davids stad,

in Bethlehem:

een baby, hulpeloos, zo gewoon

een Zoon van mensen,  zonder kroon?

 

De herders stamelen een groet,

wanneer zij Jozef en Maria vinden

bij het kind bekleed met doeken.

Nog steeds verwonderd en verward

verhalen zij hoe in de nacht,

terwijl zij sliepen bij hun kudde,

een engel in Gods licht gehuld

hen plotseling wakker schudde.

 

Is dit, is dit Het Goede Nieuws

waarvoor ze zijn gekomen?

Ze knielen voor zijn kribbe neer;

hun hart gaat in hun lijf te keer:

hier ligt hun Heiland en hun Heer,

hun Coach, de Herder van hun dromen.

 

Hun angst: verdampt in vreugdevuur,

hun hoop: nu zekerheid!

Ze luisteren goed, Hij is het echt: wie zal Hem overtreffen?

Hij die de wereld overwint, dit kind, The Voice of Heaven!

 

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter