Leesmenu 25 juni

Jehoram’s voorbeeld

Toen Jehoram zijn vader was opgevolgd en het koningschap eenmaal vast in handen had, vermoordde hij al zijn broers en ook enkele hoge ambtenaren. Jehoram was tweeëndertig jaar toen hij aan de macht kwam en hij regeerde acht jaar in Jeruzalem. Hij volgde het slechte voorbeeld van de koningen van Israël, in het bijzonder dat van het koningshuis van Achab, want hij was getrouwd met een dochter van Achab. Hoewel hij deed wat in strijd is met de wil van de Heer, wilde de Heer het koningshuis van David toch niet vernietigen. Hij had met David immers een verbond gesloten en hem beloofd dat hij de herinnering aan hem levend zou houden en hem altijd zou laten opvolgen door een van zijn nakomelingen.

Nachtgebed: 2 Kronieken 21 verzen 4-7

Leesmenu 25 juni – Jehorams rampzalige voorbeeld

Wie kies je als voorbeeld voor je levensstijl? Die keuze zegt veel over wie je nu bent en wat je droom is. Jehoram, de oudste zoon van de gelovige koning Josafat, vergaapt zich aan de losse levensstijl in het koningshuis van zijn schoonvader Achab.

Als zijn vader Jehoram aanwijst als zijn opvolger voordat hij sterft, voelt Jehoram zich sterk vanwege de invloed van zijn vrouws familie op zijn leven. Hij heeft geen zin in tegenwerking van zijn macht en van zijn voornemen om de banden met het koningshuis van Achab uit te breiden met het overnemen van de afgodendienst in Israël.

Gods geduld

Dat komt hem duur te staan. De Here God is vanwege zijn belofte aan David terughoudend met het straffen van Juda, maar Jehorams einde is er een om van te gruwen, zoals de profeet Elisa hem heeft aangezegd. Net als Josafat had Jehoram nog een kans om berouw te tonen en zich te bekeren.

De gevolgen voor hemzelf en het volk laten hem onverschillig. Zoals de moord op zijn broeders hem evenmin raakte. Het volk, dat onder Josafat in vrede en rust leefde, raakt daardoor opnieuw verzeild in oorlog, dood en verderf.

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999

©Elise G.Lengkeek

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

 

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.