Leesmenu 25 oktober

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begintDe Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 25 oktober.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 25 oktober – Dagtekst

De profeet en de hoer

1 Dit is de boodschap die de Heer richtte tot Hosea, de zoon van Beëri, in de tijd dat Uzzia, Jotam, Achaz en Hizkia koning waren van Juda. Jerobeam, de zoon van Joas, was toen koning van Israël.
Hosea’s vrouw en kinderen, een teken van Israëls ontrouw

2 Toen de Heer bij monde van Hosea tot zijn volk begon te spreken, zei hij tegen hem:
‘Ga met een vrouw trouwen, een hoer,
bij wie je kinderen verwekt
die even trouweloos zullen zijn als zij;
want dit land is mij ontrouw geworden,
het gaat achter vreemde goden aan
als een hoer.’

Morgengebed: Hosea 1:1-2

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999.

Hosea’s kinderen krijgen profetische namen

Een tijd van grote welvaart voor de Israelieten die deel uitmaken van het zogeheten Tienstammenrijk Israël onder Jerobeam II. We schrijven ongeveer 750 jaar voor Christus. Hosea  krijgt de schrik van zijn leven als God bij hem op de stoep staat met een opdracht die hem met afschuw vervult: hij moet trouwen met een hoer.  Ze heet Gomer. Hosea zal samen met haar  kinderen krijgen. Die kinderen zullen namen dragen met een profetische boodschap voor het volk Israël.

De les van Hosea’s moeizame huwelijk 

Hosea’s huwelijk met Gomer verbeeldt Gods liefdesverbond met zijn volk. Hij blijft trouw, terwijl zijn volk, net als Gomer, achter andere ‘minnaars’ aan blijft lopen. Hoewel Gomer het leven schenkt aan drie kinderen,  Ze moet accepteren dat haar kinderen vreemde namen mee krijgen; Jizreël (God zaait), LoRuchama (Geen ontferming) en Lo-Ammi(Niet mijn volk). Namen die aangeven dat God zijn volk gaat straffen voor de hoererij die zij bedrijven met andere goden.

De betekenis van Hosea’s trouw en geduld

Maar God laat ook zijn geduld zien. Hij geeft Hosea opdracht zijn vrouw, die inmiddels slaaf is van haar verlangen naar seks met andere mannen, terugkopen en opnieuw liefhebben na een periode van afzondering, van heiliging. Zo zal ook Israel een tijd in afzondering (lees ballingschap) moeten verkeren, voor zij opnieuw verlangen naar God en zich vol ontzag bekeren tot de koning die uit Davids huis komt en die ze de weg zal wijzen naar  God, hun Heer en Meester, die voortaan ook hun hemelse Vader wil zijn.

© Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.