Leesmenu 26 augustus

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor vandaag vind je in Leesmenu 26 augustus.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 26 augustus

Liefde als Godsgeschenk

1 Hooglied, van Salomo.
Zij
2 Laat hij mij kussen,
laat zijn mond mij kussen!
Jouw liefde is zoeter dan wijn,
3 zoet is de geur van je huid,
je naam is een kostbaar parfum.

Avondgebed: Hooglied 1 verzen 1-3

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Een opvallend boek

Het Hooglied is een opvallend boek tussen de andere boeken van het Oude Testament. De titel is ontleend aan het openingsvers. De Hebreeuwse titel luidt Sjier Hasjiriem, ‘Lied der liederen.’ Traditioneel werd het Hooglied gelezen tijdens Pesach, vanwege de opvatting dat het boek zou verwijzen naar de uittocht van Israël uit Egypte.

Poëtisch en zinnelijk

Wie de auteur is, kan niet met zekerheid worden vastgesteld. Het is goed denkbaar dat het op naam van Salomo is gezet door een onbekende auteur, omdat Salomo als boegbeeld stond voor wijsheid en luister. Ook is Hooglied een lofzang op de liefde, gevat poëtische en zinnelijk beeldtaal, die op meer dan 1 manieren is uit te leggen.

Liefde als Godsgeschenk

Kom en geniet van dit Godsgeschenk: het liefdeslied dat Hooglied voor je opent. Lees het als een doorlopende vertelling. Laat je boeien door de intieme taal en verwonder je over de schilderijtjes waar je al lezend naar kijkt in het boek Hooglied. Het lezen krijgt nog meer diepte en glans als je de teksten samen met je lief leest.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.