Leesmenu 26 december – 2e Kerstdag

Leesmenu 26 december – 2e Kerstdag

Kerst: de vervulling van advent. Na vier weken van verwachtingsvol uitzien viert de kerk van alle plaatsen en tijden over heel de wereld met Kerst de geboorte van de Zoon van God Jezus Christus. Het liturgisch feest concentreert zich voornamelijk op de avond of nacht voor Kerst, met als hoogtepunt de feestelijke viering in een kerkdienst of mis in de kerk op 1e Kerstdag zelf.

Waarom 2e Kerstdag?

De 2e Kerstdag is bij wet nog steeds een officiële nationale feestdag. Sommige kerken vieren op die dag met kinderen het kerstfeest, en er zijn ook nog steeds kerken die samenkomsten organiseren om een vervolg te geven aan de viering van Jezus’ geboorte. Maar voor velen is 2e Kerstdag een extra vrije dag om samen te zijn met vrienden en familie.

Jezus Christus: bron van onze spiritualiteit

Jezus Christus is de bron van onze spiritualiteit. Hij is het die de oorsprong, de zin en de vervulling van de tijd in zijn persoon verenigt. Vier Kerst mee met de Psalmen en Bijbellezingen die zijn toegespitst op Jezus Christus als hart van Goede Nieuws.  Het morgen-, middag-, en avond-, en nachtgebed zijn op deze bijzondere dag daarop afgestemd.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Aangepast leesmenu

Zoek God zolang Hij zich laat vinden

6 Zoek de HEER nu hij zich laat vinden,
roep hem terwijl hij nabij is.
7 Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten,
laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien.
Laat hij terugkeren naar de HEER,
die zich over hem zal ontfermen;
laat hij terugkeren naar onze God,
die hem ruimhartig zal vergeven.
8 Mijn plannen zijn niet jullie plannen,
en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.
9 Want zo hoog als de hemel is boven de aarde,
zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven,
en mijn plannen jullie plannen.

Morgengebed: Jesaja  55:6-9

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan Bijbel in Gewone Taal© 2014 Nederlands Bijbelgenootschap

©Elise G. Lengkeek