Leesmenu 26 juni

De koningin die zich misrekende

10 Toen Achazja’s moeder Atalja zag dat haar zoon dood was, nam zij maatregelen en gaf opdracht alle leden van het koningshuis van Juda uit te roeien. 11 Maar Jehosabat, een prinses, haalde Joas, een zoontje van Achazja, heimelijk weg uit het groepje koningskinderen dat de dood te wachten stond en bracht hem met zijn voedster naar de linnenkamer van de tempel. Zo verborg zij hem voor Atalja en ontkwam hij aan de dood. Jehosabat was een dochter van koning Jehoram en een zuster van Achazja, en ze was getrouwd met de priester Jojada. 12 Zes jaar lang hielden zij het kind verstopt in de tempel, terwijl Atalja het land regeerde.

Avondgebed: 2 Kronieken 22 verzen 10-12

Leesmenu 25 juni – De koningin die zich misrekende

Israël en Juda hadden al heel wat koningen zien komen en gaan. Wanneer  de kleinzoon van koning Josafat, Achazja, zijn keuze voor een goddeloos leven met de dood moet bekopen, grijpt zijn moeder Atalja naar de kroon. Zij,  de dochter van Achab,  uitgehuwelijkt aan Joram, zoon van Josafat, vermoordt de rest van zijn vaders  nageslacht.

Brute moordpartij

Uit het verhaal wordt niet duidelijk wat haar motief is voor deze brute moordpartij. Haar man Joram had bij zijn aantreden als opvolger van Josafat al zijn broers uit de weg geruimd. Misschien was zij na Achazja’s  dood van plan Juda op deze manier onder te brengen bij het koningshuis van haar vader? God beperkt echter haar macht.

De doodsteek voor Atalja

Interessant is hier hoe de Here God zijn belofte aan David nakomt. Joas, zoontje van Achazja, nog geen jaar oud, blijft als enige over. God bracht zijn voedster Jehosabat op het idee de kleine jongen te verbergen in de tempel. En straks, over 6 jaar, wordt hij de allerjongste koning van Juda. Een koningskind naar Gods hart.

Zonder het te weten, heeft God hem apart gezet. Om in het 7e jaar van zijn leven de doodsteek te worden van Atalja, zijn oma, zijn voorgangster en tegelijk ook in het geloof zijn ergste tegenstander.

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999

©Elise G.Lengkeek

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.