Leesmenu 26 maart

Als uw woorden opengaan, is er licht en inzicht voor de eenvoudigen.

Dit tekstfragment is ontleend aan Psalm 119:130 in De Nieuwe Bijbelvertaling, een uitgave van Jongbloed, Heerenveen © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Selecteer hier uit welke Bijbel je wilt lezen:

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

 

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.