Leesmenu 26 mei

Het uur van de waarheid

31 ‘Wanneer de Mensenzoon in al zijn majesteit verschijnt, met al zijn engelen, neemt hij plaats op zijn koningstroon. 32 Alle volken zullen vóór hem verzameld worden, en hij zal ze in twee groepen scheiden zoals een herder de schapen scheidt van de bokken.

 

Matteüs 25 verzen 31, 32 

Leesmenu 26 mei – Het uur van de waarheid

Een pittig hoofdstuk op het leesmenu bij het middaggebed: Matteüs  25.  Jezus vertelt openhartig hoe de dag van het oordeel er zal uitzien. Het eind van de tijd breekt aan, als voor God de maat van het ongeloof en de wetteloosheid vol is.

In Matteüs 24 zagen we al dat het een gewone dag zal zijn, als alle andere. De dag dat de hemel openscheurt en de Koning van het heelal in al zijn majesteit verschijnt: Jezus Christus, Zoon van God en Mensenzoon. (In vers 39b verlegt Jezus het vertelperspectief van de Mensenzoon als hoogste Koning en Rechter.)

Wat maakt het verschil?

Hij maakt bij zijn oordeel onderscheid tussen ‘schapen’ en ‘bokken’, tussen wie gezegend zijn en wie vervloekt zijn. Dat onderscheid loopt dwars door alle volken, natiën, families en gezinnen heen. Wat maakt het verschil? Wie wordt aangenomen? En wie verworpen?

Geen van de geoordeelden begrijpt wat die Rechter daar op zijn schitterende troon bedoelt met:

Want ik had honger en u gaf mij (niet) te eten, ik had dorst en u gaf mij (niet) te drinken, ik was een vreemdeling en u verleende mij (geen) onderdak, ik was naakt en u gaf mij (geen) kleding, ik was ziek en ik zat in de gevangenis en u verzorgde mij (niet).

Naar Matteüs 25 verzen 35-39 en (42, 43)

De sleutel om dit te begrijpen ligt in Jezus’ verklaring:

39b Dan zal de Koning antwoorden: Ik verzeker u: al wat u gedaan hebt voor een van mijn broeders hier, hoe onbelangrijk hij ook was, dat hebt u voor mij gedaan!

Matteüs 25 vers 39b

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999

©Elise G.Lengkeek

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.