Leesmenu 26 november

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 26 november.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 26 november – Dagtekst

Aanklacht tegen de arrogantie ten top

18 Ik klaag hen aan
die Gods straf naar zich toe trekken
en het kwaad binnenhalen
met dikke touwen,
met sterke koorden.
19 Want de heilige God van Israël
dagen zij uit:
‘Laat hij toch voortmaken,
we willen wel eens zien wat hij kan.
Waarom aarzelt hij toch?
Laat hij zijn besluiten uitvoeren,
dan weten we waar wij aan toe zijn!’
20 Ik klaag hen aan
die wat kwaad is, goed noemen
en wat goed is, kwaad;
wat zwart is, wit maken
en wat wit is, zwart;
wat bitter is, voorstellen als zoet
en wat zoet is, als bitter.
21 Ik klaag hen aan
die de wijsheid in pacht hebben,
alleen aan eigen oordeel waarde hechten.
(…)
24b hun bloesem zal als stof verwaaien.
Want de richtlijnen van de Heer,
van de almachtige Heer,
hebben zij naast zich neergelegd,
de uitspraken van de heilige God
in de wind geslagen.

Morgengebed: Jesaja 5: 18-24

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Groot Nieuws Bijbel (herziene editie 1996)© 1996 Nederlands Bijbelgenootschap en Katholieke Bijbelstichting. 

De arrogantie in Jesaja’s tijd

Wie is je God? Je genoegen en je genot? Of met de eigenlijke Bron van je bestaan: je Schepper en Heer? Jesaja waarschuwt dat de mensen van zijn volk dat ze langs God heen leven alsof hij niet bestaat. Ze gaan zo op in hun luxueuze leven en hun praktijken om snel en makkelijk geld te verdienen, dat ze niet denken aan wat God doet, het interesseert ze kennelijk ook niet. Deze mentaliteit werpt ook  in onze samenleving zijn wrange vruchten af. Het wereldwijde nieuws staat er dagelijks bol van.

Niets nieuws onder de zon

Vele eeuwen later waarschuwt ook Jezus Christus – de beloofde messias waarover Jesaja vaak genoeg zal profeteren – voor mensen die zich zo gedragen, wanneer het eind van de tijden nadert. ‘ in Matteüs 24:9-12: ‘Velen zullen hun geloof verliezen. Ze zullen elkaar verraden en haten. Er zullen veel valse profeten komen en zij zullen velen op een dwaalspoor brengen. Omdat de verachting voor de wet toeneemt, zal de liefde bij de meesten verkoelen.’

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter