Leesmenu 26 oktober

Introductie

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint.De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 26 oktober.

Bijbel in Gewone Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed. (Als de link het niet meteen doet, klik hem voor de 2e keer aan!)

NOTA BENE: De lezingen in de app zijn omwille van de toegankelijkheid gekozen in Bijbel in Gewone Taal. Liever een andere vertaling gebruiken? Onder de menubalk van Bijbel.nl staat naast de aanduiding van het bijbelhoofdstuk (bijvoorbeeld Psalm 1) het vakje met de vertaling. Klik op het pijltje om naar de gewenste vertaling te gaan.

Als je een (gratis) account aanmaakt op debijbel.nl krijg je bovendien toegang tot allerlei achtergrondinformatie en kun je teksten markeren. Maak nu een account aan op debijbel.nl: www.debijbel.nl

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 26 oktober – Dagtekst

Uw wetten maken me gelukkig

Uw wetten maken me gelukkig
(…)164 Zeven keer per dag dank ik u,
omdat uw wetten zo rechtvaardig zijn.

165 Mensen die uw wet liefhebben,
vinden vrede en geluk.
Het gaat altijd goed met hen.
166 Ik hoop dat u ook mij redt, Heer,
want ik doe wat u van me vraagt.

Nachtgebed: Psalm 119:164-166

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in Gewone Taal. © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap..

Meditatie

Hoe vaker, hoe beter?

Wat mij tot nadenken stemt in Psalm 119 is dit: waarom vraagt de dichter zo vaak aan God of die goed voor hem wil zijn? Hij zegt daarop te vertrouwen, maar toch vraagt hij herhaaldelijk of God naar hem wil omzien en hem wil helpen zijn Woord te begrijpen. Waarom toch al die herhalingen?

In de bijbelboeken van zowel de Psalmen, Prediker en Hooglied wordt de herhalingsvorm vaak gebruikt ter onderstreping van het gezegde. Misschien ook hier? De dichter is in elk geval zo gefascineerd door de kracht en schoonheid van Gods wijsheid in zijn regelgeving, dat hij er zelfs niet tegenop ziet God zeven keer per dag te loven.

Sint Benedictus was zo geïnspireerd door dit verlangen, dat ook hij besloot tot zeven gebedstijden (Lateur 2010,67), waarbij hij het getal zeven beschouwde als een heilig en richtinggevend getal dat staat voor een volmaakt geheel. Hij voegt aan deze zeven gebedstijden overigens nog het achtste toe: het nachtgebed (nachtofficie). Ook daarin volgt hij de dichter van Psalm 119 (Lateur 2010, 67)

Mensen die moeten werken, halen misschien hierover hun schouders op. Voor niet-kloosterlingen is dat niet te doen, denken ze. Maar Benedictus ontdekte zo wel het geheim van de psalmdichter: God loven zegent je leven en dat van de mensen om je heen!

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel IV Meditaties, 26 oktober.

©Elise G. Lengkeek

Tweet

Wist je dat…

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm