Leesmenu 26 oktober

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begintDe Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 26 oktober.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 26 oktober – Dagtekst

Liefde wil Ik, geen offers

4 De Heer antwoordt:
‘Wat moet ik met je doen, Israël?
Wat moet ik met je doen, Juda?
Jullie liefde is als een ochtendnevel,
als dauw,
die vroeg in de morgen verdwijnt.
5 Daarom heb ik gesproken
bij monde van de profeten,
mijn uitspraken hadden een dodelijke kracht,
als de kracht van het zonlicht dat doorbreekt.
6 Want liefde wil ik van jullie
en geen offers,
godsvertrouwen wil ik
en geen brandoffers.

Morgengebed: Hosea 6:4-6

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999.

God laat zich niet omkopen met offers

God wint er geen doekjes om: Hij is op zoek naar echte liefde en trouw bij zijn volk. Hij is niet het soort God dat zich laat ‘omkopen’ met offerrituelen aan zijn adres, die keurig volgens de regels worden uitgevoerd. De zogenaamde godsdienstigheid van Israël irriteert hem. Wat heeft het voor zin naar de tempel te komen om te offeren, wanneer het niet gedaan wordt vanuit een verlangend en liefdevol hart?

Ze missen niet Mij, maar hun koren en wijn

In Hosea 7 verzen 14-16 beschrijft God bij monde van de profeet Hosea hoe zijn volk Hem probeert te paaien met schietgebedjes, zodat er een eind komt aan alle ellende en er weer volop genoten kan worden van koren en wijn.

14 Zij roepen mij niet in volle overgave aan,
maar op hun bed liggen ze te jammeren
en smekend om koren en wijn
verwonden zij zichzelf;
zo tonen zij hun verzet tegen mij.
15 Ik heb hun nog wel onderricht gegeven
en hen sterk gemaakt voor de strijd,
maar toch spannen zij tegen mij samen.
16 Zij keren zich tot wat geen baat geeft,
zij zijn onbetrouwbaar,
als een boog zonder spankracht.

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999.

Gods gekrenkte trots

Jaar in jaar uit heeft God het aangezien: hoe druk Israël met het zoeken van hulp en steun bij de afgoden van de buurvolken. Van vriendschap met Egypte en Assur van wie ze bescherming verwachten. Ze roepen God wel aan, maar meer om hun eigen religieuze behoeften te bevredigen dan zich oprecht toe te vertrouwen aan zijn liefde, zorg en bescherming. God prikt er dwars doorheen. Zijn geduld raakt op…

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.