Leesmenu 26 september

Introductie

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 26 september.

NOTA BENE: De Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed. (Als de link het niet meteen doet, klik hem voor de 2e keer aan!) Maak nu een (gratis) account aan op www.debijbel.nl  en krijg toegang tot allerlei achtergrondinformatie.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 26 september – Dagtekst

Mijn enig bezit is de Heer

20 Telkens als ik mijn lot overdenk, ben ik diep terneergeslagen.
21 Toch geef ik de hoop niet op, want hieraan houd ik vast:
22 Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen.
23 Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw!
24 Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op hem gevestigd.
25 Goed is de HEER voor wie hem zoekt en alles van hem verwacht.
26 Goed is het geduldig te hopen op de HEER die redding brengt.
(…)
55 Uit de diepte van de put roep ik uw naam, HEER.
56 U hoort mijn stem. Sluit uw oor niet voor mijn zuchten en mijn hulpgeroep.
57 Altijd als ik roep, bent u nabij; u zegt mij: ‘Wees niet bang.’
58 U, Heer, neemt het voor mij op, u redt mijn leven.

Morgengebed:  Klaagliederen 3:20-26 en 55-58

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in Gewone Taal. © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap

Meditatie

Het hart van Klaagliederen

In het hart van Klaagliederen lezen we over de angst, het lijden en de wanhoop van de profeet-Jeremia. Hij kreunt en zucht onder het lot dat hij samen met zijn volk moet dragen. Jeremia ziet in het verloop van zijn eigen leven, precies wat er gaande is tussen God en zijn volk.

Wat hem overkomt, inclusief zijn traumatisch verblijf in de put, is  eigenlijk een treffende allegorie, die uitdrukt hoe erg het volk eraan toe is door hun ontrouw en totale miskenning van Gods liefde en zorg.

Daarom huilt Jeremia, en bidt hij niet alleen namens zichzelf, maar ook namens zijn volk tot God om ontferming.

Het ontroert me,  ook bij herhaalde lezing, hoe Jeremia zijn pijn verwoordt j De intense schande die hij beschrijft, naast het afgrijzen van hemzelf en het volk over wat er is gebeurd. Maar ook zijn analyse van de bittere werkelijkheid achter het lot dat Jeruzalem en zijn inwoners heeft getroffen, raakt diep..

Jeremia weet dat de weg naar God altijd open blijft, voor een oprecht berouwvol en gebroken hart. Wat er ook gebeurt, hoe erg het ook wordt: de Heer is de enige hoop die hij en het volk nog heeft hebben.

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel IV Meditaties, 26 september.

©Elise G. Lengkeek

Tweet

Wist je dat…

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm