Leesmenu 26 september

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begintDe Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 26 september.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 26 september – Dagtekst

Mijn enig bezit is de Heer

20 Telkens als ik mijn lot overdenk, ben ik diep terneergeslagen.
21 Toch geef ik de hoop niet op, want hieraan houd ik vast:
22 Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen.
23 Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw!
24 Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op hem gevestigd.
25 Goed is de HEER voor wie hem zoekt en alles van hem verwacht.
26 Goed is het geduldig te hopen op de HEER die redding brengt.
(…)
55 Uit de diepte van de put roep ik uw naam, HEER.
56 U hoort mijn stem. Sluit uw oor niet voor mijn zuchten en mijn hulpgeroep.
57 Altijd als ik roep, bent u nabij; u zegt mij: ‘Wees niet bang.’
58 U, Heer, neemt het voor mij op, u redt mijn leven.

Morgengebed:  Klaagliederen 3:20-26 en 55-58

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999.

Het hart van Klaagliederen

In het hart van Klaagliederen verwoordt de dichter/profeet zijn zorgen, zijn angst, zijn lijden en wanhoop. En dan ineens is er die wending vanaf vers 21. Wat er ook gebeurt, hoe erg het ook wordt: de Heer is de enige hoop die hij nog heeft. Zijn enig bezit. Zijn hart heeft zich middenin de diepte van ellende voorgenomen terug te keren naar God. Hij spreekt niet alleen voor zichzelf, maar ook namens het volk dat hij steeds heeft moeten waarschuwen.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.