Leesmenu 27 december

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 27 december

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 27 december- Dagtekst

Het lam verbreekt het zevende zegel

1 Toen het lam het zevende zegel van het boek van God verbrak, werd het stil in de hemel. Die stilte duurde ongeveer een half uur.
2 Toen zag ik de zeven engelen die dicht bij God zijn. Ze kregen alle zeven een trompet.
3 Daarna kwam er nog een engel, die met een gouden schaal bij het altaar ging staan. In die schaal kreeg hij veel wierook. Die moest hij offeren op het gouden altaar voor de troon, samen met de gebeden van alle gelovigen. 4 De wierook en de gebeden stegen op naar God.
5 Toen nam de engel de gouden schaal, en hij vulde die met vuur van het altaar. Dat vuur gooide hij op de aarde. Toen kwam er bliksem en donder, en de aarde beefde.

Avondgebed: Openbaring 8:1-5

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap en Katholieke Bijbelstichting. 

Van profetieën naar visioenen

De schijnwerper van de Lectio Divina gaat van het boek Jesaja naar het boek Openbaring: het laatste boek van de Bijbel en daarmee ook van het Nieuwe Testament. We gaan van de profetieën van Jesaja  over Jezus Christus, de goddelijke Redder die naar  de wereld zou komen in de gedaante van een mens, en gekomen is (Kerst), naar de visioenen van de apostel Johannes op het eiland Patmos. Hij krijgt de voorbereidingen in de hemel te zien van Jezus’ tweede komst. Nu om de wereld te oordelen.

Het laatste en zevende zegel: het eindoordeel over de wereld

Het wordt stil in de hemel, doodstil, wanneer het Lam het zevende en laatste zegel van de boekrol verbreekt. Het lam staat in de visioenen van Johannes  ymbool voor Jezus Christus positie in de hemel, na zijn terugkeer in de hemel. De Enige die het gezag heeft om de oordelen die in boekrol besloten liggen, in werking te zetten. Het eind van Gods plan met deze wereld nadert. De tijd dringt….

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter