Leesmenu 27 januari

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 27 januari.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 27 januari  – Dagtekst

Het kind wordt gevonden

5 Even later kwam de dochter van de farao naar de Nijl. Ze ging een bad nemen in de rivier, terwijl haar slavinnen langs de kant heen en weer liepen. Opeens zag ze de mand tussen het riet. Ze liet hem halen door een slavin. 6 Toen ze de mand opendeed, zag ze het kind. Het jongetje huilde, en de dochter van de farao kreeg medelijden. ‘Ach,’ zei ze, ‘het is een Israëlitisch jongetje.’ 7 Toen kwam de zus van het jongetje eraan. Ze zei: ‘Zal ik een Israëlitische vrouw zoeken die het kind de borst kan geven?’ 8 ‘Ja,’ zei de dochter van de farao, ‘doe dat maar.’ Het meisje ging haar moeder halen. 9 De dochter van de farao zei tegen de moeder: ‘Neem dit kind mee en voed het voor me. Ik zal u ervoor betalen.’ De moeder nam haar kind mee en voedde het. 10 Toen het jongetje groot genoeg was, bracht de moeder hem naar de dochter van de farao. Die adopteerde het kind en ze gaf hem een naam. Ze noemde hem Mozes. Ze zei: ‘Ik heb hem uit het water gehaald.’

Morgengebed: Exodus 2:5-10

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Een bijzonder jongetje geboren

Middenin de ellendige situatie waarin het volk Israël zich nu bevindt, wordt een jongetje geboren in het huis van Amram en Jochebed (uit het geslacht van Levi). Het is een prachtig kindje en zijn moeder besluit hem tussen het riet verstoppenom te voorkomen dat hij door farao’s soldaten zal worden gedood. Zij weet nog niet dat haar kind een uitzonderlijke rol zal krijgen in de verlossing van Israel uit hun slavernij in Egypte. Dat hij het volk in opdracht van God zal leiden naar het beloofde land Kanaän.

Jochebed volgt de ingeving van haar hart

Ook heeft ze er geen idee van dat hij de hoofdfiguur zal worden van wat later de Pentateuch zal heten: de vijf boeken van Mozes. Het enige wat ze op haar hart heeft is: dit kindje buiten het zicht houden van de soldaten. In een rieten mandje tussen het riet in de Nijl ligt hij te huilen. Zijn zusje zit verderop. Ze weet dat het de plaats is waar de prinses, de dochter van farao vaak komt baden. Stel dat zij het kindje vind…. En zo gebeurt het ook. De prinses ontdekt het kindje en sluit het meteen in haar hart.

‘Ík heb hem uit het water gehaald’

Vol medelijden zegt ze tegen haar hofdames: ‘Dit moet een Hebreeuws kind  zijn! Maar vanaf nu is het mijn kind. Ik noem hem Mozes, want ik heb hem uit het water gehaald!’.Zijn zusje Miriam komt te voorschijn en zegt dat ze wel iemand weet die zo lang het kindje voor de prinses kan voeden. En zo gebeurt het wonder: God zorgt ervoor dat zijn eigen moeder deze ‘vondeling’ mag voeden en verzorgen tot hij groot genoeg is om aan het hof verder opgevoed te worden door de prinses.

Mozes & Jezus

Mozes en Jezus. In het vervolg zal blijken dat Mozes een symbolische vingerwijzing is naar Jezus Christus. De Bijbel is een wonderlijk boek dat door de eeuwen heen verhalen – profetieën en hun vervulling- met elkaar verbindt, alsof je in een spiegel naar ‘later’ kijkt. Deze gebeurtenis haalt tientallen eeuwen later de diaken Stefanus aan in de verdediging van zijn geloof in Jezus Christus, ten over staan van de hogepriester en het sanhedrin, vlak voor hij wordt gestenigd als een aanhanger van Hem.

Stefanus vertelt over Mozes

17 Toen kwam de tijd dat God ging doen wat hij aan Abraham beloofd had. In Egypte was het volk van Israël steeds groter geworden. 18 Maar toen kwam er een andere farao, die niets wist over Jozef. 19 Hij behandelde onze voorouders slecht. Hij bedacht een verschrikkelijk plan om ervoor te zorgen dat het volk niet groter werd: De mensen moesten hun pasgeboren baby’s buiten de stad neerleggen en achterlaten. Zo zouden alle baby’s sterven. 20 In die tijd werd Mozes geboren. Het was een prachtig kind. De eerste drie maanden zorgden zijn ouders thuis voor hem. 21 Maar toen legden ze hem buiten ergens neer, alleen. Hij werd gevonden door de dochter van de farao. Zij nam hem mee, en zorgde voor hem alsof hij haar eigen kind was. Handelingen 7: 20-23. De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

©Elise G. Lengkeek Deel dit bericht via Twitter