Leesmenu 27 juni


Resultaten uit het verleden…

Joas was zeven jaar toen hij aan de macht kwam en hij regeerde veertig jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Sibja en was afkomstig uit Berseba. Joas deed wat de Heer van hem vroeg, zolang de priester Jojada leefde. 

(…)

17 Maar na de dood van Jojada kwamen de leiders van Juda bij koning Joas en bogen zich voor hem neer. Vanaf die tijd volgde hij hun raad. 18 Het gevolg was dat het volk ophield met de offerdiensten in de tempel van de Heer, de God van hun voorouders, en overging tot de aanbidding van de gewijde palen en de afgodsbeelden. Het was hun schuld dat de Heer boos werd op Juda en Jeruzalem. 19 De Heer stuurde nog profeten om hen tot andere gedachten te brengen. Maar hoewel de profeten hen ernstig waarschuwden, luisterden zij niet.

Morgengebed: 2 Kronieken 24 verzen  1-3 en 17 – 19

Leesmenu 27 juni – Resultaten uit het verleden…

De kleine Joas, 7 jaar oud, vertrouwd op zijn wijze raadgever, de priester Jojada. Zo lang deze diepgelovige gids naast hem staat in zijn koningschap, is hij een gezegend mens en koning. En met hem zijn volk, dat hem volgt in het trouw dienen van God.

Hoe kon het dan toch zo gruwelijk mis gaan?

Na de dood van priester Jojada, verandert Joas van koers. Hij waait vanaf dat moment met alle winden mee. De raadgevers die hem advies geven, weten echter heel goed wat ze willen. De God van Israel dienen? Ach…. Ze halen er hun schouders over op. De buurvolken hebben goden die mogelijk interessanter zijn.

…zijn geen garantie voor de toekomst

De gevolgen zijn groot: het volk raakt zijn rust en vrede kwijt. De Heer gunt de gehate Arameers de overwinning op Juda. En Joas, die er niet voor terugdeinst om de waarschuwingen van Zekarja, priester en zoon van Jojada, in de wind te slaan, en hem zelfs te laten stenigt, wordt ten slotte zelf vermoord.

Resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst. Ook niet als een koning God eerst trouw dient, en vervolgens al diens geboden en regels overboord gooit, omwille van zijn populariteit bij het volk.

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999

©Elise G.Lengkeek

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.