Leesmenu 27 mei

Elia’s hemelvaart

11 Al pratende liepen zij verder. Plotseling werden zij van elkaar gescheiden door een wagen van vuur, getrokken door paarden van vuur, en Elia steeg in een stormwind op naar de hemel. 12 Elisa was er getuige van en riep uit: ‘Vader, vader, u betekende voor Israël evenveel als een leger van wagens en paarden!’ Toen hij Elia niet langer met zijn ogen kon volgen, greep hij zijn kleren vast en scheurde die uit droefheid in tweeën. 13 Hij raapte de mantel op die van Elia was afgevallen en keerde terug naar de oever van de Jordaan.

2 Koningen 2 verzen 11-13

Leesmenu 27 mei – Elia’s hemelvaart

In het leesmenu 27 mei van het morgengebed staat we stil bij Elia’s hemelvaart. Een bijzonder verhaal. Behalve Elia zijn ook Mozes en Henoch niet de weg van gewone stervelingen gegaan. Ze zijn geen van drieën dood gegaan, maar door God weggenomen zonder een spoor na te laten.

Hoe Henoch en Mozes zijn weggenomen, lezen we in Genesis 5 vers 24 en Deuteronomium 34 verzen 4-6. De hemelvaart van Elia moet voor de profeet Elisa, zijn opvolger, wel heel indrukwekkend zijn geweest. Terwijl ze lopen te praten, drijft een wagen vuur met paarden ervoor, ze uit elkaar.

De nalatenschap van Elia 

Elia wordt in een stormwind meegenomen naar de hemel, zo lezen we in 2 Koningen 2 vers 11. Ook al is Elisa diep bedroefd vanwege het vertrek van zijn meester: hij blijft niet met lege handen achter. Hij ontvangt de Geest die ook Elia bezielde. Het teken daarvan is Elia’s fysieke nalatenschap: zijn mantel die afglijdt bij zijn vertrek.

Deze geschiedenis roept een zekere gelijkenis op met de hemelvaart van Jezus Christus. Zijn  leerlingen die getuige zijn van zijn ten hemel opneming laat Hij  niet als wezen achter.

De nalatenschap van Jezus

Integendeel: getroost en gesterkt door Jezus’ belofte dat Hij de Trooster zal zenden, gaan ze terug naar Jeruzalem. (Lucas 24:49, Johannes 14:16) Daar ontvangen ze, 10 dagen later,  op het feest van Pinksteren de beloofde kracht van de heilige Geest om, net als Elisa, het Woord van God te verkondigen onder alle volken.

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999

©Elise G.Lengkeek

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

 

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.