Leesmenu 27 november

Introductie

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 27 november.

NOTA BENE: Zowel de Bijbel in Gewone Taal als de Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed. (Als de link het niet meteen doet, klik hem voor de 2e keer aan!) Maak nu een (gratis) account aan op www.debijbel.nl  en krijg toegang tot allerlei achtergrondinformatie.

 Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 27 november – Dagtekst

De Heer zal een teken geven

10 Jesaja moest van de Heer ook nog het volgende tegen koning Achaz zeggen: 11 ‘U moet een teken vragen aan de Heer, uw God. Een teken van beneden, uit het land van de dood. Of een teken van boven, uit de hemel.’ 12 Maar Achaz zei: ‘Nee, dat doe ik niet. De Heer mag niet denken dat ik hem niet vertrouw.’
13 Toen zei Jesaja tegen Achaz: ‘Luister! U zorgt ervoor dat de mensen ongeduldig worden. Wilt u dat mijn God ook ongeduldig wordt? 14 De Heer zelf zal u een teken geven. Een jonge vrouw zal zwanger worden en ze zal een zoon krijgen. Ze zal haar kind Immanuel noemen. 15-16 De jongen zal boter en honing eten totdat hij geleerd heeft om te kiezen. Hij moet leren om te kiezen voor het goede, en niet voor het kwade. Maar voordat hij dat geleerd heeft, zal er een verschrikkelijke tijd komen voor Resin en Pekach. Voor die twee koningen hoeft u dan niet meer bang te zijn. Want hun land zal verwoest worden, er zal niemand meer wonen.
17 Maar ook voor u, voor uw volk en voor uw familie zal er een afschuwelijke tijd komen. Het is lang geleden dat er zo’n slechte tijd geweest is. De laatste keer was toen Israël en Juda gescheiden werden. Die afschuwelijke tijd begint als de Heer de koning van Assyrië op u afstuurt!’

Morgengebed: Jesaja 7:10-14

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in Gewone Taal. © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap

Meditatie

Het ongevraagde teken

Koning Achaz is er verlegen mee: hij mag God om een teken vragen, dat hij niet bang hoeft te zijn voor de oprukkende  legers van de Arameeërs en koning Pekach van Israël. Een teken dat God echt te vertrouwen is. Maar Achaz weet: als hij op dat verzoek in gaat, moet hij afzien van zijn plan om steun te zoeken bij de Arameeërs en zich toevertrouwen aan de leiding van God. Dus verzint hij een vrome smoes om Gods aanbod te weigeren.

Jesaja bestraft Achaz hierom. Hij ontvangt nu ongevraagd een teken. Een huwbaar, maar ongetrouwd meisje -waarschijnlijk behoort ze tot de harem van koning Achaz – krijgt binnenkort een zoon. Zij zal hem een naam met een belofte geven: Immanuel (God is bij ons). Jesaja voorspelt: nog voor dit kind moreel volwassen is, zal er niets meer over zijn de machthebbers tegen wie Achaz nu nog op kijkt. Ook van hun steden Damascas, hoofdstad van Syrie, en van Samaria, hoofdstad van Israël,  blijft slechts een puinhoop over, voorspelt Jesaja. In het jaar 722 v.Chr. zijn ze verwoest (Pawson 2010, 69-79.)

Vaak hebben profetieën in het Oude Testament een dubbele betekenis. Zonder nadere details prijs te geven, onthult deze profetie alvast de geboorte van een kind dat God met de mensen zal verzoenen. Bij Jezus’ geboorte verwijst de evangelist Matteüs deze woorden van Jesaja (Mat. 1:23).

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel IV Meditaties, 27 november.

©Elise G. Lengkeek

Tweet

Wist je dat…

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm