Leesmenu 27 november

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 27 november.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 27 november – Dagtekst

Een ongevraagd teken

10 Verder liet de Heer tegen Achaz zeggen: 11 ‘U kunt de Heer, uw God, vragen om elk teken dat u wilt, een teken uit het diepe dodenrijk of een uit de hoge hemel.’ 12 ‘Nee, dat doe ik niet,’ antwoordde Achaz, ‘ik wil de Heer niet op de proef stellen.’ 13 Toen zei de profeet: ‘Luister, nakomeling van koning David! U vergt al zoveel van het geduld van de mensen; moet u nu ook het geduld van mijn God op de proef stellen? 14 Daarom zal de Heer u ongevraagd een teken geven: uw jonge vrouw is zwanger, zij zal een zoon ter wereld brengen en hem Immanuël, ‘God-met-ons’, noemen.

Morgengebed: Jesaja 7:10-14

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Groot Nieuws Bijbel (herziene editie 1996)© 1996 Nederlands Bijbelgenootschap en Katholieke Bijbelstichting. 

Achaz weigert Gods uitnodiging

Koning Achaz is er verlegen mee:  de God van hemelse legermachten laat via zijn profeet weten dat Achaz om een teken mag vragen. Een teken dat God echt te vertrouwen is; dat hij niets niet vrezen heeft van het oprukkende leger van de Arameeërs en koning Pekach van Israël. Maar als Uzzia op dat verzoek in gaat, moet hij zijn politieke plannen herzien. Dan kan hij niet anders dan zich toe vertrouwen aan de leiding van God. En daarin heeft hij geen zin. Dus weigert hij. Onder het mom dat hij de Heer niet op de proef wil stellen.

Immanuël: een kind met een belofte

In naam van God bestraft Jesaja Achaz voor zijn afwijzing. Hij ontvangt nu ongevraagd een teken. Er zal een bijzonder kind geboren worden uit een vrouw, eigenlijk nog een meisje. Zijn naam houdt een belofte in: Immanuel: God met ons. Hij zal boter en honing eten: kost in tijden van honger, en voordat hij zo oud is dat hij het kwade en goede weet te onderscheiden, zal de macht van koning Resin van het Aramese rijk en die van Pekach totaal zijn verschrompeld. Durft Achaz daar op te vertrouwen?

 

Het bijzondere van dit teken dat Achaz ongevraagd ontvangt is dat het niet alleen een teken voor de komende tijd is. Het blijkt ook een tweede betekenis te hebben die op de toekomst betrekking heeft. Immanuël, God met ons.  De evangelist Matteus wint daar geen doekjes om. Dit is wat hij heeft opgetekend in Matteus hoofdstuk 1 verzen 18-23

18 Dit is de afkomst van Jezus Christus.

Maria, zijn moeder, was uitgehuwelijkt aan Jozef, maar ze woonden nog niet bij elkaar. Maria nu bleek zwanger door deheilige Geest.19 Haar man, Jozef, een rechtschapen mens, wilde haar niet in opspraak brengen en besloot in stilte van haar te scheiden. 20 Maar toen hij zich dat had voorgenomen, kreeg hij een droom. Een engel van de Heer verscheen hem en zei: ‘Jozef,zoon van David, wees niet bang Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want het kind in haar is uit de heilige Geest. 21 Zij zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven, want hij is het die zijn volk zal bevrijden van hun zonden.’ 22 Door dit alles werd vervuld wat de Heer door de profeet gezegd heeft:

23 De maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël geven,

wat betekent: God met ons.

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Groot Nieuws Bijbel (herziene editie 1996)© 1996 Nederlands Bijbelgenootschap en Katholieke Bijbelstichting. 

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter