Leesmenu 27 oktober

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begintDe Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 27 oktober.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 27 oktober – Dagtekst

Vroeger was Israël ook al ontrouw

13 Jakob, de voorvader van de Israëlieten, was niet trouw aan de Heer. Hij vluchtte naar het land Aram. Daar werkte hij als knecht, hij zorgde voor het vee. En dat deed hij allemaal om een vrouw!
14 Maar de Heer was wel trouw aan de Israëlieten. Hij stuurde de profeet Mozes. Die leidde de Israëlieten uit Egypte en beschermde hen. 15 Toch hebben de Israëlieten de Heer kwaad gemaakt. Ze hebben mensen vermoord, en ze hebben de Heer beledigd! Daarom zal hij hen zwaar straffen.

Avondgebed: Hosea 12:13-15

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in Gewone Taal, © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap.

Vroeger was Israel ook al ontrouw

Het volk Israël gaat er prat op dat het rijk geworden is. Dat het aanzien heeft verworven onder hun buurvolken. Maar de profeet Hosea maakt duidelijk dat God dwars door die mooie verhalen heen prikt. De Israëlieten hebben zich verrijkt met behulp van onrecht, valse weegschalen, leugens en bedrog. Ten koste van weerloze en arme volksgenoten. Maar ze gaan ontdekken dat ze op een doodlopende weg zitten.

Nog steeds ruimte voor een escape

Er is nog steeds een escape voor het komende oordeel. God laat in zijn genadige en liefdevolle geduld nog steeds de mogelijkheid van een bekering open. Daarom moet Hosea het volk herinneren aan hun aartsvader Jacob. Aan zijn bedrog, maar ook aan zijn inkeer toen hij oprecht tot geloof kwam in de nacht dat hij bij Pniël bezoek kreeg van engelen. Engelen die hem de verbinding tussen hemel en de aarde toonden.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.