Leesmenu 28 april

Leesmenu 28 april sluit aan bij wat er na Pasen met Jezus Christus is gebeurd. Hij, het Lam van God, dat werd geslacht -vervolgd, vernederd en verraden door zijn eigen volk -ontvangt de hoogste eer. Het is niet voor niets dat de kerk al vanaf de oudheid morgen- middag- avond- en nachtgebed opent met de lofprijzing:

Eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Zoals het was in het begin, nu is en zal zijn tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Het is de echo van wat we lezen in:

Openbaring 5 vers 11 en 12

Toen zag en hoorde ik vele engelen rondom de troon, met de vier wezens, en de oudsten. Zij waren met duizenden en duizenden, ja, met miljoenen riepen zij luid:

‘Het Lam dat geslacht werd
komt de eer toe om de macht te ontvangen
de rijkdom, de wijsheid, en de kracht, de eer, de glorie, de lof.’

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), © Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.