Leesmenu 28 juli

Introductie

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 28 juli.

NOTA BENE: De Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed. (Als de link het niet meteen doet, klik hem voor de 2e keer aan!) Maak nu een (gratis) account aan op www.debijbel.nl  en krijg toegang tot allerlei achtergrondinformatie.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 28 juli

Een gedicht over wijsheid?

Mensen zoeken schatten in de aarde

Alleen God weet waar de wijsheid is
20 Waar komt wijsheid dan vandaan?
Hoe kom je aan inzicht?21 Wijsheid is verborgen voor de mensen,
en ook voor de vogels in de lucht.
22 In het land van de dood hebben ze over wijsheid gehoord,
maar ook daar weet niemand waar je moet zoeken.23 Alleen God weet waar de wijsheid is,
hij weet die te vinden.
24 Want God ziet alles op aarde,
niets is voor hem verborgen.25 Hij heeft bepaald hoe hard de wind moet waaien
en hoe groot de wolken zijn.
26 Hij heeft bepaald wanneer de regen moet vallen
en wanneer de donder zal klinken.27 God heeft de wijsheid gezien.
Daarom weet hij precies wat wijsheid is.
28 God heeft tegen de mensen gezegd:
Avondgebed: Job 28:20-28

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in Gewone Taal, © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap.

Meditatie

Een nieuw perspectief

Nu zijn vrienden eindelijk zwijgen, herneemt Job zich. Opnieuw beweert hij in hoofdstuk 27 onschuldig te zijn. Zijn taal is krachtig en zelfverzekerd (verzen 1-6). Hij durft zelfs te zweren bij de almachtige God. Daarna veegt hij de vloer aan met zijn tegenstanders en met de vastgeroeste ideeën van zijn vrienden over het lot van mensen die leven zonder God of gebod.

En dan opent zich in het verhaal van Job een nieuw perspectief. De auteur van het boek Job kiest hier voor een bijzondere vertelvorm: een lofzang op de wijsheid. Een hoofdstuk dat zo in z’n geheel uit het boek Spreuken zou kunnen komen. Waarom hier ineens die poëtische, bijna filosofische beschrijving van de wijsheid en haar geheimen? Waarom klaagt Job niet langer?

Een van de verklaringen van bijbeluitleggers bij hoofdstuk 28 is dat Job uiteindelijk ontdekt dat een mens tot heel wat in staat is, behalve tot het allerbelangrijkste: het kennen van het pad dat naar het hart, de bron van wijsheid leidt.

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel IV Meditaties, 28 juli.

©Elise G. Lengkeek

Tweet

Wist je dat…

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.