Leesmenu 28 juni

Weggejaagd bij de tempel

De hele Judese bevolking riep Uzzia op zestienjarige leeftijd tot opvolger van zijn vader Amasja uit. Na de dood van koning Amasja was het Uzzia die Elat weer onder bestuur van Juda bracht en het versterkte. 

(…)

16 Maar toen hij eenmaal een machtig man was, werd hij hoogmoedig en dat werd zijn ondergang. Want hij overtrad het gebod van de Heer, zijn God, door de tempel binnen te gaan en zelf de wierook te ontsteken op het wierookaltaar. 

(…)

19 Uzzia, die het wierookvat al in de hand had, wond zich op. Maar terwijl hij zich kwaad maakte op de priesters, brak er op zijn voorhoofd een ernstige huidziekte uit, in het bijzijn van de priesters daar bij het wierookaltaar. 20 De hogepriester Azarja en alle andere priesters keken naar hem: ze ontdekten dat hij op zijn voorhoofd uitslag had en joegen hem weg. Zo snel als hij kon ging hij naar buiten, want de Heer had hem een zware slag toegebracht.

Morgengebed: 2 Kronieken 26 verzen 1-2 en 16, 19-20

Leesmenu 28 juni – Weggejaagd bij de tempel

Uzzia volgt Amasja, de zoon van koning Joas. op 16-jarige leeftijd op. Alweer zo’n jonge knul… En hij begint zo veelbelovend: trouw aan God en daadkrachtig in zijn dagelijks bestuur. Maar wanneer hij eenmaal door Gods goedheid en genade rijk en machtig is geworden, gaat het mis.

Waar ligt het omslagpunt?

Uzzia is verwend en verwaand geworden sinds hij  tot ver buiten de grenzen van Juda bekend staat als de machtigste man. Hij heeft de priesters niet nodig heeft om God te offeren. Vindt hij. Dus betreedt hij zelf de heilige ruimte waartoe alleen de priesters en de hogepriester gerechtigd waren!

Sociaal isolement

Zij, de priesters,  beseffen dat er veel op het spel staat, als de koning zich met het ontsteken van het reukwerk gaat bemoeien. Ze proberen met man en macht hem van deze wandaad te weerhouden, maat het is  te laat. God heeft hem al gestraft met huidvraat (melaatsheid): een ziekte met enorme sociale gevolgen.

De priesters nemen onmiddellijk maatregelen: ze jagen de koning de tempel uit. De machtige koning die zichzelf had verheven tot een taak die hem niet toekwam volgens God, is ineens een voetveeg. Van het ene op het andere moment behoort hij voortaan tot het uitschot van de maatschappij. Afgesneden van alles.

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999

©Elise G.Lengkeek

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.