Leesmenu 28 maart – Witte donderdag

Introductie

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 28 maart. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed.

Witte Donderdag

Waar komt die naam toch vandaan?  In de veertig dagen voor Pasen voert de kleur paars de boventoon in de liturgie. Dat zie je in zowel rooms-katholieke kerken als in veel protestantse kerken. Van Witte Donderdag tot Pinksteren wordt in de liturgie de kleur wit gebruikt. 

De avond van Witte Donderdag is de avond waarop Jezus het Avondmaal instelde: het laatste maal  met zijn leerlingen in de ‘oude setting’. Dat was tijdens de joodse sederavond, die voorafgaat aan het joodse Paasfeest (Pesach). Joden in de hele wereld herdenken met Pesach dat het volk onder leiding van Mozes wegtrok uit Egypte.

Zo begint  het Paastriduum of Triduum sacrum: de heilige drie dagen tot aan de vespers van Paaszondag. Samen met Witte DonderdagGoede Vrijdag en Stille Zaterdag. Drie dagen van intensief stilstaan bij het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus Christus.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Nota bene: Met een (gratis) account  op www.debijbel.nl kun je ook andere vertalingen aanklikken, bijvoorbeeld de NBV21. Daarnaast heb je direct toegang tot allerlei achtergrondinformatie over bijbelse onderwerpen. 

Leesmenu 28 maart  – Dagtekst

Houd van elkaar

31-32 Toen Judas weg was, zei Jezus: ‘Nu krijgt de Mensenzoon de hoogste eer. En door hem krijgt God alle eer. Daarom zal God de plaats naast zich in de hemel aan de Mensenzoon geven. Dat zal snel gebeuren.

33 Lieve vrienden, ik zal nog maar kort bij jullie zijn. Daarna zullen jullie mij zoeken. Maar ik zeg tegen jullie hetzelfde als tegen de Joden: Waar ik naartoe ga, daar kunnen jullie niet komen.

34 Ik geef jullie een nieuwe regel: Houd van elkaar. Jullie moeten net zo van elkaar houden als ik van jullie gehouden heb. 35 Dan zal iedereen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’

Middaggebed: Johannes 13:31-34

De tekst in deze uitgave is ontleend an: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Meditatie

Jezus’ testament

Het uur van Jezus’ dood nadert. De diepst mogelijke vernedering die een (onschuldig) mens ooit heeft meegemaakt komt op hem af. Wanneer Hij zijn leerlingen vertelt dat Hij die nacht door een van hen verraden zal worden, zijn de leerlingen ontzet. Jezus weet dat ze het heel moeilijk krijgen de komende uren en dagen. Daarom bereidt Hij ze nu in alle rust voor op de tijd dat Hij niet meer bij hen zal zijn op aarde.

Judas Iskariot – de man die Jezus zal uitleveren aan de raad van geestelijken, het Sanhedrin, vertrekt. Bijzonder is dat hij dat doet in opdracht van Jezus. Jezus houdt zelf de regie over alles wat nu gaat komen.

Tegen zijn leerlingen zegt Jezus dat zijn uur gekomen is. Daarom geeft Hij zijn leerlingen nu alvast inzicht in zijn testament: Hij wil dat ze elkaar liefhebben. Naar het voorbeeld dat Hij ze vanavond heeft gegeven door hen de voeten te wassen. De meester die het werk van de slaaf doet, omdat God Heer is over meesters én slaven en van beiden een ongedeeld liefdevol hart eist.

u het nog kan, vertelt Jezus zijn leerlingen alles wat ze moeten weten over de liefde die het hart is van de Goede Boodschap van God voor de wereld. De liefde is ook het weefsel van de kerk, dat Gods geliefden steunt, bindt en verbindt. En die liefde niet voor zichzelf opeist, maar uitdraagt in de wereld, zodat ook anderen daarvan kunnen gaan genieten. Dat is wat Jezus Christus op het oog heeft voor het samenleven van zijn volgelingen.

De liefde waarop Jezus hier doelt is geen snelle suikerbom. Ze gaat voorbij aan wel of niet sympathieke gevoelens koesteren voor iemand.

©Elise G. Lengkeek

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is sinds januari 2017 verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm.