Leesmenu 28 mei

Elisa: de wonderprofeet

42 Een andere keer kwam een man uit Baäl-Salisa de profeet iets aanbieden uit de nieuwe oogst: twintig gerstebroden en een kleine hoeveelheid graan. Elisa gaf zijn dienaar opdracht dit aan de groep profeten te eten te geven, 43 maar die antwoordde: ‘Hoe kan ik dat nu voorzetten aan honderd mensen?’ ‘Dien het hun toch maar op,’ hield Elisa vol, ‘want de Heer heeft gezegd: Ze zullen eten en nog overhouden ook!’ 44 Toen zette hij het hun voor. Ze begonnen te eten en hielden nog over, zoals de Heer had gezegd.

2 Koningen 4 verzen 42-44

Leesmenu 28 mei – de wonderprofeet

Opnieuw aandacht voor Elisa in het morgengebed. Als opvolger van Elia treedt hij in diens voetsporen. Dat de Geest van de Heer op hem rust, is duidelijk te zien  in hoofdstuk 4 en 5. Hij treedt op met gezag en wijsheid. De wonderen die hij doet, zijn groots en indrukwekkend. Ze verwijzen naar de wonderen van Jezus zelf .

In 2 Koningen 4 lezen we hoe hij een arme weduwe in haar levensonderhoud helpt voorzien. Hoe hij als profeet een kinderloze vrouw die hem altijd gastvrijheid betoond heeft,  mag vertellen dat ze moeder wordt. Hoe hij haar zoon vervolgens doet opstaan van zijn doodsbed. En hoe hij 100 profeten voedt met een 1 persoonsmaal.

Elisa lijkt op Jezus

In 2 Koningen 5 geneest Elisa de Naäman, de aanvoerder van het Aramese leger. Een man met bijzondere kwaliteiten die aan een ernstige huidziekte leed. Elisa is in zekere zin wel te vergelijken met Jezus Christus in zijn optreden.

Zoals Elia op Johannes de Doper leek

Dat zien we niet alleen aan de wonderen die hij doet. Maar ook het gezag waarmee hij steeds optreedt om Gods goedheid en liefde uit te dragen onder het volk. Net zo goed als Elia wel een beetje te vergelijken is met Johannes de Doper. Beiden waren als  profeet wegbereider van Gods heil en waarschuwden voor het komend oordeel.

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999

©Elise G.Lengkeek

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

 

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.