Leesmenu 28 november

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 28 november.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 28 november – Dagtekst

Een toevluchtsoord en een struikelblok

11 De Heer bracht mij in vervoering en waarschuwde mij voor het denken en doen van dit volk. Hij zei: 12 ‘Dit volk ziet overal samenzweringen. Doe er niet aan mee. Vrees niet wat zij vrezen; heb geen angst. 13 Erken alleen mij als heilig; alleen voor mij, de almachtige Heer, zijn vrees en angst op hun plaats. 14 Ik zal een toevluchtsoord zijn, maar ook de steen waaraan men zich stoot.

Morgengebed: Jesaja 8:11-14a

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Groot Nieuws Bijbel (herziene editie 1996)© 1996 Nederlands Bijbelgenootschap en Katholieke Bijbelstichting. 

Gods zorg voor Jesaja

De profeet Jesaja was net als ieder ander mens ook een kind van zijn tijd. De Heer ziet het risico dat Jesaja loopt door te dagelijks het gezucht en gejammer van de Judeeërs  aan te moeten aanhoren.: hun angsten voor de legers van Aram en koning Pekach van Israël. Hij bindt Jesaja op het hart afstand te houden van zulk soort gedachten. Hij hoeft geen angst of vrees te hebben voor wat er staat te gebeuren.

God de Heer houdt Jesaja voor dat Hij de enige is in het universum die met recht te vrezen is en ontzag in te boezemen God zelf. Als rechter, heer en meester over hemel en aarde in haar volle lengte, breedte, hoogte en diepte

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter