Leesmenu 28 oktober

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begintDe Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 28 oktober.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 28 oktober – Dagtekst

Er is toekomst voor Israël

5 De Heer zegt: ‘Ik zal zorgen dat de Israëlieten mij niet meer ontrouw zijn. Ik zal met heel mijn hart van hen houden. Mijn woede is voorbij.
6 Ik zal de Israëlieten nieuwe kracht geven. Het zal weer goed met hen gaan. Ze zullen net zo sterk zijn als de bomen op de Libanon-bergen. 7En ze zullen veel kinderen krijgen. Hun land zal zo mooi zijn als een olijfboom, het zal weer heerlijk zijn om er te wonen. 8 De mensen zullen weer veilig zijn. Ze zullen weer graan zaaien op hun akkers. Het hele land zal bloeien als een wijngaard. Het volk van Israël zal zo beroemd zijn als de wijn van de Libanon-bergen.
9 Dan zullen de Israëlieten geen aandacht meer hebben voor afgodsbeelden. Want ik ben het die naar hen luistert, ik ben het die voor hen zorgt. Ik geef hun al het goede, ik ben het die leven aan hen geeft.’

Waarschuwing voor de lezer

10 Wie wijs en verstandig is, moet nadenken over de woorden in dit boek. Want de Heer is rechtvaardig. Leef daarom zoals hij het wil. Als je dat niet doet, loopt het slecht met je af.

Avondgebed: Hosea 14:5-10

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in Gewone Taal, © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap.

God maakt zelf een nieuw begin

Het onnavolgbare van God is dat Hij zijn eerste liefde niet opgeeft. Hoe diep het volk Israël ook gezonken is, God is van plan zijn volk uit de goot te halen. Het gaat zeker gebeuren. Hemel en aarde zijn voorbereid op de komst van Jezus Christus, Gods zoon, de enige die het gegeven is om de immense schuld van zondige mensen die in alle eeuwen is opgebouwd te niet te doen door het zoenoffer van zijn leven.

Licht aan het einde van de tunnel

Aan het einde van de donkere tunnel die de profeet Hosea het volk Israël heeft voorgehouden vanwege hun overspel met afgoden en een leven zonder God, is er licht. Het licht van een geweldige belofte dat God zijn volk weer onder zijn hoede neemt. Dat Hij een nieuw begin maakt. Uit zichzelf. Uit genade en liefde van het soort dat ons menselijk verstand te boven gaat.

Een laatste waarschuwing

Dan die waarschuwing waarmee het boek Hosea eindigt: Gods liefde is in staat de hele wereld redden. Toch zullen alleen zij die oprecht verlangen naar een liefhebbende relatie met hun Schepper en God en een leven in gehoorzaamheid aan Hem, de vruchten van Gods eeuwige liefdeproeven. God de Heer roept daarom ieder mens op om na te denken over de woorden van de profeet Hosea en voor zichzelf de balans op te maken…

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.