Leesmenu 28 september

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begintDe Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 28 september.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 28 september – Dagtekst

Een overweldigend visioen

1-2 Op de vijfde dag van de vierde maand van het dertigste jaar zag ik, Ezechiël de priester, de zoon van Buzi, de hemel opengaan en kreeg ik een visioen van God. Dat was vijf jaar nadat koning Jojakin was weggevoerd in ballingschap. Ik was toen bij de ballingen aan de rivier de Kebar in Babylonië. [zie bij 1] Daar richtte de Heer zich tot mij. Ik werd door zijn macht overweldigd.
Dit zag ik: er stak een storm op uit het noorden; uit een zware wolk, omgeven door een lichtgloed, schoten felle bliksemstralen. In de wolk was vuur dat leek op blinkend metaal. In het midden kon ik vier levende wezens onderscheiden. Zij zagen eruit als mensen, maar ieder van hen had vier gezichten en vier vleugels.

Morgengebed:  Ezechiël 1;1-6

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999.

De enorme impact van het boek Ezechiël

Bij het lezen van de Bijbel in de rondgang van het jaar ontdekte ik pas hoe vaak er in het Nieuwe Testament uit Ezechiël geciteerd wordt. In de geschriften van Johannes. Met name in het boek Openbaring dat, net als Ezechiël een  profetisch boek is met visioenen over de oordeelsaankondigingen en de veroordeling van de zonden. Wanneer priester Ezechiël zijn eerste visioen krijgt,  is hij er door overweldigd. Het gaat over alle levende wezens die God heeft gemaakt; met de mens als koning daarover.

Ezechiël  raakt ondersteboven van Gods grootheid en majesteit in dat allereerste visioen. Het zal zijn leven voorgoed op de kop zetten. En niet alleen dat van hem…

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.