Leesmenu 29 februari

Introductie

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 29 februari.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

NOTA BENE: De Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed.(Als de link het niet meteen doet, klik hem voor de 2e keer aan!) Maak nu een (gratis) account aan op www.debijbel.nl en krijg toegang tot allerlei achtergrondinformatie. 

Leesmenu 29 februari  – Dagtekst

Als je iets vraagt, zul je het krijgen

7 Als je iets vraagt, zul je het krijgen. Als je iets zoekt, zul je het vinden. Als je op de deur klopt, wordt er voor je opengedaan. 8 Want iedereen die om iets vraagt, zal het krijgen. En iedereen die iets zoekt, zal het vinden. En voor iedereen die klopt, wordt de deur opengedaan.
9 Niemand geeft zijn kind een steen als het om brood vraagt. 10 Of een slang als het om een vis vraagt. 11 Jullie zorgen goed voor je kinderen, ook al zijn jullie slechte mensen. Dan zal jullie hemelse Vader zeker goed voor jullie zorgen. Hij geeft goede dingen aan de mensen die dat aan hem vragen.
12 Behandel andere mensen net zoals je zelf behandeld wilt worden. Daar gaat het om in de wet en in de andere heilige boeken.

Middaggebed: Matteüs 7:7-12

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Meditatie

‘Als je iets vraagt…’

Het is er bij veel volwassenen ingeramd toen ze nog klein waren: ‘Kinderen die vragen, worden overgeslagen!’ Of deze pedagogisch bedoelde waarschuwing kinderen ook daadwerkelijk heeft afgeholpen van bedelgedrag (zoals zeuren om snoepjes), laat ik hier in het midden. Het is duidelijk dat Jezus Zijn leerlingen een heel andere werkelijkheid laat zien: wanneer je God om iets vraagt, zul je het krijgen!

‘…hoe zul je het dan krijgen?

Maar wat komt daar in de praktijk van terecht? iedereen die gelooft en tot God bidt, heeft ookervaren dat God sommige gebeden niet lijkt te (ver)horen. Hoe hartstochtelijk er ook voor gebeden is…. Dat heeft heel wat verbittering en geloofstwijfel veroorzaakt. Sterker nog: Jezus’ eigen dringende gebed of Hij niet hoefde te lijden, , werd niet door God verhoord. Niet op de manier waarop Jezus het verlangde (Matteus 26:39):

Hij knielde op de grond en begon te bidden: ‘Mijn Vader, als het kan, zeg dan dat ik niet hoef te lijden. Maar doe alleen wat u wilt, niet wat ik wil.’

Op Gods tijd en wijze

Als Jezus Zijn leerlingen opdraagt, alles aan God te vragen (dus te bidden om) wat ze nodig hebben, weet Hij heel goed dat de bidder lang niet altijd krijgt wat hij verlangt. Maar God hoort en verhoort elk gebed. En Hij alleen weet wanneer en hoe en op welke manier de bidder zal ontvangen wat hij nodig heeft. En hoe zich dat verhoudt tot wat anderen in zijn omgeving nodig hebben. Jezus, onze volmaakte broer, wist dat toen Hij Zijn gebed voor God uitschreeuwde vlak voor Zijn lijden en dood.

Daarom voegde Hij ook onmiddellijk aan Zijn hartenkreet tot God deze woorden toe: ‘Maar doe alleen wat u wilt, niet wat ik wil.’ En zo heeft Hij ook Zijn leerlingen leren bidden met de woorden van het ‘Onze Vader’: het kortste en meest complete gebed dat vanuit de Joodse traditie ook aan ons, christenen van nu, is meegegeven.

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel IV Meditaties, 29 februari.

©Elise G. Lengkeek
Tweet

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm